Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

סידור ארטסקול עברית בלבד - בינוני

סידור ארטסקול עברי בלבד מלא - בינוני

סידור עברי של ארטסקרול, עם כל יתרונות ההוצאה, אותיות בהירות, דפוס איכותי, הדרכות לתפילה. נעימות ביד ובעניים על מנת להכשיר את התפילה בצורה הטובה  ביותר,ספר תהילים בסוף הסידור. חובר על ידי הרב נתן שרמן והרב מאיר זלוטוויץ.

  • הטקסט העברי מוצג בצורה בהירה מודרנית ואטרקטיבית
  • פריסות דף ברורות
  • קל משקל ,נייר אטום
  • הדרכה פשוטה במיוחד במקומות מיוחדים להסביר בפירוט דיני התפילה והמנהגים המיוחדים ומועדים
  • התפילות מסודרות באופן שיהיה קל לכולם לעקוב
  • בתוספת ספר תהילים השלם

גודל הסידור:14.6x20.3 

סידור ארטסקול עברית- בינוני -אשכנז סידור ארטסקול עברית- בינוני -ספרד

Tell Your Friends About 'סידור ארטסקול עברית בלבד - בינוני'

Customers who purchased the book "סידור ארטסקול עברית בלבד - בינוני", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout