Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שיג ושיח- קריאות חדשות בפרשת השבוע בראשית שמות

   Publisher: קורן

שיג ושיח- קריאות חדשות בפרשת שבוע

מתוך הספר "שיג ושיח":

איזה פסוק בסיפור הבריאה חולל מהפך בעולם העתיק? איך מסבירים המדרש, הרמב"ם ואלברט איינשטיין את בחירתו של ה' באברהם? מהו עקרון היסוד המוסרי שלמדה האנושות מיוסף? כיצד תורמים דוד המלך, זכריה הנביא, ארכיאולוג בן המאה ה־19 וחוקר מדעי המוח מהמאה ה־21 להבנת סוד מנהיגותו של משה? ומה בין תיבת נוח, מעשה המשכן והמתמטיקה המודרנית?

לאחר שנים בהן הן נקראות מדי שבוע על ידי עשרות אלפים בארץ ובעולם, מובאות לראשונה דרשותיו של הרב יונתן זקס במהדורה עברית. ביד אמן קושר הרב זקס בין תורת ישראל לחוכמת המערב, בין פרשנות מסורתית לדרשנות נועזת, בין אהבת האל ואהבת האדם, בין דבר ה' הנצחי לאתגרי השעה, בין מקרא ומדרש ופילוסופיה ותרבות ומדע – מלאכת מחשבת של חידושי תורה.

על מחבר הספר "שיג ושיח", הרב יונתן זקס

הרב פרופ' יונתן זקס, רבה הראשי של בריטניה בין השנים 2013-1991, מוכר בזכות עשרות כתביו, ספריו ומאמריו, אשר הקנו לו מעמד של הוגה דעות ומנהיג רוחני המשמיע את קולה של היהדות בשיח העולמי.

עוד מספריו בעברית של מחבר הספר שיג ושיח- קריאות חדשות בפרשת השבוע:

לכבוד השוני: כיצד נוכל למנוע את התנגשות התרבויות? 

לרפא עולם שבור: חיים כקריאה לאחריות 

השותפות הגדולה: הדת, המדע והחיפוש אחר משמעות,

פסח על שום מה? הגדה של פסח 

Tell Your Friends About 'שיג ושיח- קריאות חדשות בפרשת השבוע בראשית שמות'

שיג ושיח- קריאות חדשות בפרשת השבוע בראשית שמות
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר שיג ושיח- קריאות חדשות בפרשת השבוע בראשית שמות

שיג ושיח- קריאות חדשות בפרשת השבוע בראשית שמות

Add To Cart Price: 78 ₪

Customers who purchased the book "שיג ושיח- קריאות חדשות בפרשת השבוע בראשית שמות", were also interested in the following:

ותשאני רוח - במדבר

ותשאני רוח - במדבר

Add To Cart Price: 62 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout