Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שיג ושיח: קריאות חדשות בפרשת השבוע: ויקרא, במדבר, דברים

   Publisher: קורן

שיג ושיח: קריאות חדשות בפרשת השבוע - ויקרא, במדבר, דברים. הרב יונתן זקס, כריכה קשה, עברית.

מתוך הספר ״שיג ושיח״:

איך מפרשים דוד המלך, רבי שניאור זלמן מלאדי, צ’ארלס דרווין ולודוויג ויטגנשטיין את מצוות הקרבנות? מה בין ברית מילה, מונותיאיזם ואהבה רומנטית? כיצד תורמים הרמב”ן, תומס הובס וזואולוג בן המאה ה־ 20 להבנת מחלוקת קורח ועדתו? האם בקללתו של בלעם טמון זרע האנטישמיות המודרנית? ומהי מתכונתו הסודית של ספר דברים?

לאחר שנים בהן הן נקראות מדי שבוע על ידי עשרות אלפים בארץ ובעולם, מובאות לראשונה דרשותיו של הרב יונתן זקס במהדורה עברית בספר שיג ושיח. ביד אמן קושר הרב זקס בין תורת ישראל לחוכמת המערב, בין פרשנות מסורתית לדרשנות נועזת, בין אהבת האל ואהבת האדם, בין דבר ה' הנצחי לאתגרי השעה, בין מקרא ומדרש ופילוסופיה ותרבות ומדע – מלאכת מחשבת של חידושי תורה. כל זאת בספר שיג ושיח: קריאות חדשות בפרשת השבוע.

על מחבר הספר ״שיג ושיח״, הרב יונתן זקס

הרב פרופ' יונתן זקס, רבה הראשי של בריטניה בין השנים 2013-1991, מוכר בזכות עשרות כתביו, ספריו ומאמריו, אשר הקנו לו מעמד של הוגה דעות ומנהיג רוחני המשמיע את קולה של היהדות בשיח העולמי. מספריו בעברית: לכבוד השוני: כיצד נוכל למנוע את התנגשות התרבויות? (מגיד, תשס״ח), לרפא עולם שבור: חיים כקריאה לאחריות (מגיד, תש"ע), השותפות הגדולה: הדת, המדע והחיפוש אחר משמעות (מגיד, תשע"ג) ופסח על שום מה? הגדה של פסח (מגיד, תשע"ה)

 

Tell Your Friends About 'שיג ושיח: קריאות חדשות בפרשת השבוע: ויקרא, במדבר, דברים'

שיג ושיח: קריאות חדשות בפרשת השבוע: ויקרא, במדבר, דברים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר שיג ושיח: קריאות חדשות בפרשת השבוע: ויקרא, במדבר, דברים

שיג ושיח: קריאות חדשות בפרשת השבוע: ויקרא, במדבר, דברים

Add To Cart Price: 78 ₪

Customers who purchased the book "שיג ושיח: קריאות חדשות בפרשת השבוע: ויקרא, במדבר, דברים", were also interested in the following:

כלי יקר

כלי יקר

Add To Cart Price: 55 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout