Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

פרפראות לתורה

   Publisher: ירושלים

סדרת פרפראות לתורה, הרב מנחם בקר, הוצאת ירושלים, בהפצת אור החיים, 5 כרכים, כריכה קשה. דברי תורה קצרים וקולעים בנושאי הפרשה הכוללים אמרות חכמים מדרשים וספורים על פי פרשיות השבוע.

אודות הסדרה פרפראות לתורה

סדרת ספרים על סדר פרשיות השבוע השווה לכל נפש ומכילה אמרות חכמים, מדרשים וסיפורים על פרשת השבוע בשפה פשוטה ברורה וקולחת. זכתה למקום של כבוד בין ספרי "הווערטים" הקצרים והרעיונות על פרשת השבוע. 

הספרים מחולקים לג' חלקים- א. אמרות חכמים: רעיונות לפרשת השבוע מפי גדולי ישראל. ב. מדרשי חז"ל: לקט מדרשי חז"ל בצירוף דברי פרשנות קצרים ג. חסידים מספרים: ספורים מחסידים המתקשרים לפרשה המדוברת. בסוף מכל אחד מהכרכים מצורפים בקצרה קורות חייהם של הצדיקים המובאים בספר.

אודות מחבר הסדרה פרפראות לתורה

הרב יעקב מנחם בקר, סופר ומחנך, 'יקיר ירושלים'. איש יודע ספר, חיבר את סדרת הספרים הפופולארית 'פרפראות לתורה' - אמרות, מדרשים וסיפורים על פרשת השבוע, לצד ספרים רבים נוספים. 

קיבל בשנת תשס"ד את אות 'יקיר ירושלים', נולד בפולין להוריו ר' ברוך ובת-שבע בקר בי"ג טבת תרפ"ג. עלה לארץ-ישראל בשנת תרצ"ז, בהיותו בן 14. והתגורר ברחוב מזור בשכונת מחנה יהודה, סמוך למוזיאון גוש קטיף בבירה. 
קיבל כל אחד בסבר פנים יפות ונהג להאיר פנים לכל מי שפגש. 

Tell Your Friends About 'פרפראות לתורה'

פרפראות לתורה
Click on image to enlarge

פרפראות לתורה

Add To Cart Price: 239 ₪

Customers who purchased the book "פרפראות לתורה", were also interested in the following:

בקרבך קדוש ב'

בקרבך קדוש ב'

Add To Cart Price: 59 ₪
בית הלוי על התורה

בית הלוי על התורה

Add To Cart Price: 55 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout