Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

עלינו לשבח - על פרשת השבוע

סט הספרים עלינו לשבח - על פרשת השבוע, הרב יצחק זילברשטיין, 6 כרכים, כריכה קשה.  פרקי חיזוק ואמונה, השקפה ומוסר יחד עם הנהגות ומעשים של גדולי הדור מסודרים על פי סדר פרשיות השבוע בצירוף קונטרס שו"ת.

אודות הסט עלינו לשבח

 

הסדרה "עלינו לשבח"מאת הרב יצחק זילברשטיין שליט"א, מכילה פרקי חיזוק ואמונה, השקפה ומוסר, משובצים בפניני שבח ותהילה לקל נורא עלילה שזורים במעשים והנהגות מגדולי הדור, ערוך עפ'י פרשות השבועונלווה אליו קונטרס שאלות ותשובות.
עורך משה מיכאל צורן.

הסט כולל 6 כרכים המחולקים על פי סדר החומשים- 1 בראשית, 1 שמות, 1ויקרא, 1במדבר, 2 דברים.

אודות מחבר הסט עלינו לשבח

הרב יצחק זילברשטיין נולד לדוד יוסף ורחל זילברשטיין בבנדין בפולין. בילדותו למד בישיבת עץ חיים בירושלים. בבחרותו למד בישיבת סלובודקה בבני ברק. נישא לעליזה שושנה, בתו של הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל.
לאחר החתונה המשיך את לימודיו בישיבת סלובודקה כאברך במשך מספר שנים, ואף קיבל סמיכה מראש הישיבה הרב יחזקאל אברמסקי. במהלך השנים עשה שימוש חכמים אצל רבנים נוספים, ובהם הרב שמואל וואזנר שליט"א.

בשנות ה-70 מונה לרבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק. בנוסף משמש כראש כולל "בית דוד" בחולון. הרב מייעץ לציבור מכל גווני הציבור וקהל רב משתתף בשיעוריו.
חיבר מספר ספרים בנושא הלכה ורפואה ,שכונסו בסדרת הספרים "שעורים לרופאים"  הרב זילברשטיין מעביר שיעור חודשי לרופאים בכירים, חלקם דתיים וחלקם חילונים. בשיעוריו עוסק הרב בדילמה משפטית-הלכתית או מוסרית שהוא מציג בתחילת השיעור. פעמים רבות הבעיות שהציג עוסקות בענייני רפואה. לאחר מכן הוא מנתח דילמה זו בעזרה מקורות תורניים או סיפורי רבנים. מרבה להביא מפסקי חותנו הרב אלישיב וכן מפסקי גיסו הרב חיים קנייבסקי.
שעוריו בפרשת השבוע נערכו בסדרות הספרים טובך יביעו, עלינו לשבח וברכי נפשי. 
בשנת ה'תשנ"ז נפטרה אשתו הראשונה, ולאחר מספר חודשים הוא נישא בשנית ועבר להתגורר בבית אשתו ברמת גן. אחת מבנותיו היא הרבנית לאה קוק, הנשואה לרב דב קוק.
בכ"ו באב תשע"ב צורף כחבר למועצת גדולי התורה של דגל התורה.

Tell Your Friends About 'עלינו לשבח - על פרשת השבוע'

עלינו לשבח - על פרשת השבוע
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר עלינו לשבח - על פרשת השבוע תמונה שניה- הספר עלינו לשבח - על פרשת השבוע

עלינו לשבח - על פרשת השבוע

Add To Cart Price: 389 ₪

Customers who purchased the book "עלינו לשבח - על פרשת השבוע", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout