Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

עבודת יחזקאל

הספר עבודת יחזקאל נערך משיחות משגיח ישיבות מיר ופוניבז' המפורסם - הרב יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, על סדר פרשיות התורה.

אודות מחבר ספר עבודת יחזקאל

הרב יחזקאל (חצקל) לוינשטיין היה מבעלי המוסר הבולטים במאה ה-20, שימש כמשגיח הרוחני של ישיבות מיר,לומז'ה-פתח תקווה וישיבת פוניבז'.

עמד בראש תלמידי ישיבת מיר בארצות הברית, ושם הסתופפו בצילו קבוצה גדולה של לומדי מוסר, שחלק מהם עלה אתו יחד לארץ ישראל.

לאחר עלייתו לארץ ישראל מסר שיעורים בירושלים, ובסוף ימיו שימש כמשגיח של ישיבת פוניבז' בבני ברק. בין תלמידיו ממשיכי דרכו נמנים רבים מבני הישיבות שבהן כיהן כמשגיח, שאימצו את גישתו בלימוד המוסר ובהוראתו.

הרב שך הכירו כבר מתקופת כהונתם ביחד בישיבת קלצק. כאשר עמד הרב לוינשטיין בראשות תלמידי ישיבת מיר בארצות הברית התייעץ עם הרב שך על המשך דרכו, והוא המריצו לעלות ארצה (המכתב נדפס באור יחזקאל - מכתבים). הרב שך אמר לתלמידי הישיבה: "אל תחשבו שלפני מלחמת העולם היו הרבה אנשים כמותו, כבר אז באותו דור דעה, היה המשגיח מן היחידים!". בהספדו עליו בשעת ההלויה, אמר ש"המשגיח הוא העובד ה' הכי גדול שראיתי מימי".

שיחותיו ואגרותיו לוקטו על ידי חתנו, הרב ראובן יהושע גינזבורג, בסדרת ספרים בשם אור יחזקאל. אחרי פטירתו המשיכו במפעל ההוצאה לאור בניו של הרב ראובן גינזבורג. כמו כן יצאו לאור שלושה כרכים של שיחותיו מתקופת ישיבת מיר בשנחאי בשם ממזרח שמש, שנכתבו על ידי תלמידו רבי משה בנימין ברנשטיין. שיחות מוקלטות שלו נמצאות בישיבת פוניבז', בפורמט של תקליטים, והן מושמעות בה מעת לעת. ספר עבודת יחזקאל המוגש לפניכם כעת איפה, הוא אחד מהשאריות הבודדות לאישיות המשגיח האדירה.

Tell Your Friends About 'עבודת יחזקאל'

עבודת יחזקאל
Click on image to enlarge

עבודת יחזקאל

Add To Cart Price: 69 ₪

Customers who purchased the book "עבודת יחזקאל", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout