Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מצווה בפרשה

   Publisher: מגיד קורן

מצווה בפרשה

הרב בנימין תבורי

מטרתו המרכזית של מצווה בפרשה היא לאפשר לקוראים היכרות בסיסית עם יסודותיהן הלמדניים של מצוות התורה, אחת בכל פרשה. המחבר, הרב בנימין תבורי, מתמצת באופן בהיר ומסודר את הדיונים הלמדניים המרכזיים הנוגעים למצוות שונות ומגוונות, בשפה ברורה ההופכת את החיבור לשווה לכל נפש שרגליה באו בשערי בית המדרש, גם ללא ידע מוקדם נרחב. תוך כדי הדברים עולים לעתים נושאים הלכתיים אקטואליים, לצדם של יסודות רעיוניים ומחשבתיים, כללי יסוד בתורה ובהלכה ועוד.

אודות מחבר הספר מצווה בפרשה, הרב בנימין תבורי

הרב בנימין תבורי, מתלמידיו המובהקים של הגרי”ד סולוביצ’יק זצ”ל ותלמיד חבר של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל, שימש למעלה משלושים שנה כר”מ בישיבת הר עציון באלון שבות, וכן לימד במדרשת מוריה בירושלים. הוא גם שימש כראש ישיבת אור חיים ואולפנת אורות בטורונטו, כר"מ במדרשית נעם, כראש הכולל המייסד של כולל תורה מציון בקליבלנד, כמורה במדרשת שעלבים לנשים, כמרצה בשטרן קולג’ בניו יורק וכרבה של קהילת עלי ציון בלונדון.

Tell Your Friends About 'מצווה בפרשה'

מצווה בפרשה
Click on image to enlarge

מצווה בפרשה

Add To Cart Price: 63 ₪

Customers who purchased the book "מצווה בפרשה", were also interested in the following:

אמת ואמונה א'

אמת ואמונה א'

Add To Cart Price: 50 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout