Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מסע בראשית אל הזהות, ההיסטוריה והאנושות על פי משנת מניטו

   Publisher: דברי שיר

מסע בראשית אל הזהות, ההיסטוריה והאנושות על פי משנת מניטו

ספי גלדצהלר

מתוך גב הספר, מסע בראשית:

מי אתה? מה הזהות שלך?

תלוי את מי שואלים, העברי מהתנ״ך יענה תשובה אחת, היהודי מהגלות יענה תשובה אחרת והישראלי של ימינו יענה תשובה שלישית.

עם ישראל ״עם סגולה״? בוודאי! אבל מי יהיה עם ישראל? ניסיונות שונים להיות ׳ישראל׳ ליוו את אבות הטיפוס של האנושות, יצרו בריתות ותככים, ניסיונות אלו רחשו מתחת לפני ההיסטוריה של העולם המערבי הערבי והיהודי, והם ממשיכים לרחוש.

׳מסע בראשית׳ מזמין אותך לצאת למסע מאתגר ומופלא בעקבות שורשי הזהויות האנושיות ובתווך – הזהות העברית.

מורי הדרך יהיו לנו מסתרי תורתו של הרב אשכנזי ‘מניטו’.

מניטו היה רב, אנתרופולוג ומקובל, ממנהיגי יהדות צרפת במאה ה-20

מאיפה להתחיל את המסע? מבראשית!

סוד מעשה בראשית – לא הסטוריה ולא פיזיקה, אז מה כן?

החזון הקוסמופוליטי, ללא מדינות עמים וגבולות, כבר נוסה בעבר?

אם כן מדוע נפסק?

מפגשי האבות העבריים עם אבות הטיפוס של האסלאם והנצרות – כישלון

או הצלחה? ומה זה אומר עלינו כיום?

מיהו משיח בן יוסף? ומדוע התלמוד צופה את מותו?

משה והרצל – מה בין הגואל הראשון לגואל האחרון?

מיהו באמת הערב רב ומדוע כה חשוב שהוא יהיה איתנו?

ועוד בספר מסע בראשית של ספי גלדצהלר

הרב ספי גלדצהלר מחבר הספר מסע בראשית מלמד משנת מניטו בבתי מדרש שונים, מייסד את בית המדרש למשנת מניטו בירושלים ודוקטורנט לפילוסופיה יהודית.  

 

 

Tell Your Friends About 'מסע בראשית אל הזהות, ההיסטוריה והאנושות על פי משנת מניטו'

מסע בראשית אל הזהות, ההיסטוריה והאנושות על פי משנת מניטו
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מסע בראשית אל הזהות, ההיסטוריה והאנושות על פי משנת מניטו

מסע בראשית אל הזהות, ההיסטוריה והאנושות על פי משנת מניטו

Add To Cart Price: 65 ₪

Customers who purchased the book "מסע בראשית אל הזהות, ההיסטוריה והאנושות על פי משנת מניטו", were also interested in the following:

Back To Stock
פניני הבן איש חי

פניני הבן איש חי

Add To Cart Price: 75 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout