Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מופת לשבת - ויקרא

מופת לשבת - ויקרא

ספורי מופת נעלים על גדולי הדורות הספרדים, מהם נודעים למשגב, ומהם עובדי השם הנחבאים אל הכלים: בין הסיפורים יש מפורסמים וידועים ויש נדירים ובלתי נודעים, וכלום שאובים ממקורות מהימנים ומושתתים על אדני האמת.

הסיפורים מלוים בצילומים מקוריים, הנושאים את דמות דיוקנם של רבים מרבותינו בדורות האחרונים בצד תצלומים עתיקים המביעים את הוי החיים היהודיים בשנים עברו.

Tell Your Friends About 'מופת לשבת - ויקרא'

מופת לשבת - ויקרא
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מופת לשבת - ויקרא תמונה שניה- הספר מופת לשבת - ויקרא

מופת לשבת - ויקרא

Add To Cart Price: 65 ₪

Customers who purchased the book "מופת לשבת - ויקרא", were also interested in the following:

New
פרשת דרכים

פרשת דרכים

Add To Cart Price: 79 ₪
New
יערב נא שיחי

יערב נא שיחי

Add To Cart Price: 59 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout