Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מופת לשבת - דברים

   Publisher: המאיר בהלכה

מופת לשבת דברים

ברוך שרגא

ספורי מופת נעלים על גדולי הדורות הספרדים, מהם נודעים למשגב, ומהם עובדי השם הנחבאים אל הכלים: בין הסיפורים יש מפורסמים וידועים ויש נדירים ובלתי נודעים, וכלום שאובים ממקורות מהימנים ומושתתים על אדני האמת.

הסיפורים מלוים בצילומים מקוריים, הנושאים את דמות דיוקנם של רבים מרבותינו בדורות האחרונים בצד תצלומים עתיקים המביעים את הוי החיים היהודיים בשנים עברו.

מופת לשבת במדבר,ברוך שרגא

Tell Your Friends About 'מופת לשבת - דברים'

מופת לשבת - דברים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מופת לשבת - דברים תמונה שניה- הספר מופת לשבת - דברים

מופת לשבת - דברים

Add To Cart Price: 65 ₪

Customers who purchased the book "מופת לשבת - דברים", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout