Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מופת לשבת - בראשית

מופת לשבת - בראשית

ספורי מופת נעלים על גדולי הדורות הספרדים, מהם נודעים למשגב, ומהם עובדי השם הנחבאים אל הכלים: בין הסיפורים יש מפורסמים וידועים ויש נדירים ובלתי נודעים, וכלום שאובים ממקורות מהימנים ומושתתים על אדני האמת.

הסיפורים מלוים בצילומים מקוריים, הנושאים את דמות דיוקנם של רבים מרבותינו בדורות האחרונים בצד תצלומים עתיקים המביעים את הוי החיים היהודיים בשנים עברו.

Tell Your Friends About 'מופת לשבת - בראשית'

מופת לשבת - בראשית
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מופת לשבת - בראשית תמונה שניה- הספר מופת לשבת - בראשית

מופת לשבת - בראשית

Add To Cart Price: 65 ₪

Customers who purchased the book "מופת לשבת - בראשית", were also interested in the following:

New
מופת לשבת - במדבר

מופת לשבת - במדבר

Add To Cart Price: 65 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout