Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

לאור השם

   Publisher: דברי שיר

לאור השם הערות רוחניות לאור דברי ה"שם משמואל" בפרשות השבוע

מאת הרב אלי שיינפלד

דרשותיו העמוקות ורעיונותיו הנשגבים של האדמו"ר מסוכצ’וב, הרב שמואל בורנשטיין, שנאמרו ברבים לפני כמאה שנה, ממשיכים להחיות את עם ישראל על כל גווניו עד ימינו באמצעות ספרו המפורסם ‘שם משמואל’.

הספר לאור השם מביא לראשונה עיבוד עכשווי לתורותיו של ה’שם משמואל’, בשפה נעימה, קולחת ומעמיקה.

על כל פרשה מפרשיות השבוע מובאת פסקה אחת מתוך הספר ‘שם משמואל’, ובעקבותיה תובנות חשובות ועקרונות רוחניים העולים מן הכתוב, תוך עיבוד הרעיונות, המשכתם וחיבורם לחיינו העכשוויים.

בסוף כל פרשה מובא אור אישי – פסקה קצרה ובה הצעה לעבודה רוחנית שבועית ממוקדת, אשר מתאימה לרוח הדברים שבכל פרשה וממשיכה את הרעיון אל חיי המעשה.


אודות מחבר הספר לאור השפ, הרב אלי שיינפלד:

הרב אלי שיינפלד הוא רב קהילת ‘נווה הגבעה’ שבגבעת זאב, מחנך, כותב ומלמד בפורומים שונים ובפני קהלים רבים. זהו ספרו השלישי. קדמו לו ‘היצר הלב והאדם’ ו’הבן שלי מתבגר’, שזכו להצלחה רבה

Tell Your Friends About 'לאור השם'

לאור השם
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר לאור השם

לאור השם

Add To Cart Price: 65 ₪

Customers who purchased the book "לאור השם", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout