Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

כתב סופר - על התורה

כתב סופר על התורה - 2 כרכים - סדר חדש!

על חמשה חומשי תורה, מגילות, מועדים והגדה של פסח

 

אודות הכתב סופר

הרב אברהם שמואל בנימין סופר (שרייבר) (א' באדר א' שנת תקע"ה11 בפברואר 1815 – י"ט בטבת תרל"ב18 בינואר 1872) היה בנו של החת"ם סופרויורשו כרבה של פרשבורג וראש הישיבה בה. היה מחבר תורני פורה וממנהיגי היהדות האורתודוקסית בימי הקרע ביהדות הונגריה. נודע בכינויו "הכתב סופר" על שם חיבוריו.

נולד לרבי משה סופר - החת"ם סופר, רבה של פרשבורג, ולשרל, בתו של רבי עקיבא איגר שהיה רבה של פוזן. אחרי פטירת אביו בכ"ה בתשרי ת"ר, נתמנה למלא את מקום אביו כרב וראש ישיבת פרשבורג, למרות גילו הצעיר.

 

Tell Your Friends About 'כתב סופר - על התורה'

כתב סופר - על התורה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר כתב סופר - על התורה תמונה שניה- הספר כתב סופר - על התורה

כתב סופר - על התורה

Add To Cart Price: 114 ₪

Customers who purchased the book "כתב סופר - על התורה", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout