Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ילקוט לקח טוב - כרכים בודדים

   Publisher: תשב"ר הרב

סדרת ילקוט לקח טוב, מאת הרב יעקב ישראל בייפוס בהוצאת תשב"ר הרב, רכסים. 15 כרכים, כריכה קשה. לקחים השקפתיים, חינוכיים ומוסריים המלוקטים מגדולי הדורות האחרונים. סדרת ספרים המתאימה לכל המבקש למצוא דרשות ורעיונות מתוקים בזמן קצר ובשפה קלה.

אודות סדרת ילקוט לקח טוב

סדרת ילקוט לקח טוב כוללת בתוכה לקט יסודות באמונה ועבודה מסודרים ומובאים בשפה ברורה וקולחת.

הנושאים בהם עוסקת הסדרה: אמונה ונחמה, הגדה של פסח, על פרשיות השבוע , מועדי השנה, ועל חיים של תורה.

הסכמתו החמה של גדול המחנכים הרב שלמה וולבה לילקוט לקח טוב

"...הנני מודה לכת"ר מאד עבור ספרו הנפלא ילקוט לקח טוב על בראשית. כת"ר השכיל ללקט יסודות מהספרים אשר מפיהם אנו חיים - אין כאן "ווערטלאך" על הפסוקים, אלא יסודות באמונה ועבודה, וכיון שהם מאירים פרשיות התורה יש בלימודם תועלת כפולה: ידיעת עצם היסודות, וגם העמקה אמיתית בהבנת הפרשיות והפסוקים. בכל מקום שאני פותח את הספר אני נהנה, וב"ה נוכחתי שהספר נתקבל אצל ת"ח גדולים ומבינים שלא בקלות מגיעים להתפעלות מספרים..."

ילקוט לקח טוב בראשית - 39 ₪ ילקוט לקח טוב שמות - 39 ₪ ילקוט לקח טוב ויקרא - 39 ₪ ילקוט לקח טוב במדבר - 39 ₪ ילקוט לקח טוב דברים א - 39 ₪ ילקוט לקח טוב דברים ב - 39 ₪ ילקוט לקח טוב אמונה ונחמה א - 35 ₪ ילקוט לקח טוב אמונה ונחמה ב - 35 ₪ ילקוט לקח טוב ימים נוראים א - 39 ₪ ילקוט לקח טוב ימים נוראים ב - 39 ₪ ילקוט לקח טוב שבת - 39 ₪ ילקוט לקח טוב חיים של תורה א - 39 ₪ ילקוט לקח טוב חיים של תורה ב - 39 ₪ ילקוט לקח טוב חיים של תורה ג - 39 ₪ ילקוט לקח טוב הגדה של פסח - 35 ₪

ש

Tell Your Friends About 'ילקוט לקח טוב - כרכים בודדים'

Customers who purchased the book "ילקוט לקח טוב - כרכים בודדים", were also interested in the following:

חפץ חיים על התורה

חפץ חיים על התורה

Add To Cart Price: 36 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout