Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

חיי עולם

   Publisher: קורן

תקציר הספר חיי עולם

לקט מתוך שיחותיו של הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) על פרשות השבוע. רש"י העיד לימים כי לו היה עולה בידו, היה חוזר ומשנה את פירושו על התורה לפי "הפשטות המתחדשים בכל יום". פשט הפסוקים מתחדש בכל דור, ובקובץ שיעורים זה אנו זוכים לגלות את הפשט שהתחדש לרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ) ולתלמידיו.

עברית, כריכה קשה, 465 עמודים. 

על הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזַלץ)הוא רב חוקר ומבאר תלמוד וחסידות. הרב אבן ישראל ידוע בעיקר בשל פירושו לתלמוד - "תלמוד שטיינזלץ". כמו כן, כתב שורה ארוכה של ספרים בנושאי יהדות ובעיקר חסידות, בהם ביאור נרחב על ספר התניא.

הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ) נחשב כיום לאחד הרבנים המקוריים והמשפיעים בדורנו. בצד עבודתו האדירה של ביאור התלמוד הבבלי, הרב כתב ספרים רבים על מחשבה יהודית ועל מסורת, אשר תורגמו לשפות רבות. הוא הקים את המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים, את מוסדות החינוך "מקור חיים" ואת המרכז ללימוד יהדות בברית המועצות לשעבר.

Tell Your Friends About 'חיי עולם'

חיי עולם
Click on image to enlarge

חיי עולם

Add To Cart Price: 95 ₪

Customers who purchased the book "חיי עולם", were also interested in the following:

עלי הגיון

עלי הגיון

Add To Cart Price: 33 ₪
נלכה עד הרא"ה

נלכה עד הרא"ה

Add To Cart Price: 109 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout