Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ותשאני רוח - במדבר

   Publisher: בית אל

הספר ותשאני רוח - במדבר, מביא לשולחן השבת ביאור והסבר מעמיק ממש עם פירושי חז"ל, ומדרשים נוספים על פרשת מספר במדבר.

 

אודות הספר ותשאני רוח - במדבר

בראיון לערוץ שבע מספר הרב סבתו כי שם הספר ותשאני רוח - במדבר והסדרה כולה היה אמור להיות בשם 'על כנפי רוח', "כך הגיתי את השם למעלה מ-15 שנים, ואז יצא הספר 'כנפי רוח' של הרב קוק זצ"ל והבנתי שנגוז החלום של שם הספר.  את הרעיון לשם הספר הראשון בסדרה ותשאני רוח - במדבר, נתן אחי הרב ניסים שבתו.  מספר הרב סבתו על כתיבת הספר ותשאני רוח - במדבר "השעות בהן כתבתי את הספר היו בין 4 ל-6 בבוקר - שעה שאין טלפונים ואין הפרעות והרעיונות זרמו זה אחר זה.  תקופת ההריון של הספר, כפי שמגדיר אותה הרב סבתו, היתה 22 שנה, תקופה ארוכה לכל הדעות. הרב סבתו מסביר, כי "כשאני מתבונן בעלונים שיוצאים מדי שבוע, יש הרבה מאוד דברים שהמחבר חלם עליהם לילה קודם ולמחרת הם כבר ראו דפוס, אך הדברים בספר ותשאני רוח - במדבר עברו ליטוש ואימות כי הרבה רעיונות חדשניים צריכים הוכחות וראיות וההוכחה לנכונות הרעיון היא כאשר הפאזל מצטרף והופך להיות תשבץ שכל מילה במקומה וכל פסוק במקומו".

 

 

 

Tell Your Friends About 'ותשאני רוח - במדבר'

ותשאני רוח - במדבר
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר ותשאני רוח - במדבר תמונה שניה- הספר ותשאני רוח - במדבר

ותשאני רוח - במדבר

Add To Cart Price: 62 ₪

Customers who purchased the book "ותשאני רוח - במדבר", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout