Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ומתוק האור על התורה כרך בודד

   Publisher: יפה נוף פלדהיים

כרך בודד מסדרת הספרים ומתוק האור – ביאורים על התורה בתוספת דרשות מדרשים ומשלים השזורים בסיפורי פרשת השבוע. מאת הרב שלמה לוינשטיין. כריכה קשה. כל אחד מ-13 הכרכים המפורטים מטה.

 

אודות הספר ומתוק האור

כבשאר ספריו של הרב המחבר, אף בספרו ומתוק האור באו זה לצד זה פנינים ואמרות, משלים ורעיונות, דברי מוסר וחיזוק עם עובדות נאמנות מגדולי ישראל לדורותיהם.
כל אלו מהווים יחד את סדרת הספרים ומתוק האור שהם אוצר בלום של תורה ומוסר אשר כל אחד יוכל לרוות בו את צמאונו ולהחיות את נפשו במתיקותו.

בנוסף לסדרת ספרי ומתוק האור על התורה יצאו גם ספרים על הימים הנוראים, על מגילת אסתר וכן על ההגדה של פסח.

 

אודות מחבר הספר ומתוק האור

הרב שלמה לוינשטיין הוא דרשן נפלא בדורנו. בספר ומתוק האור נאספו  לפנינו משיחותיו המעניינות והמאירות. בשיחות בספר ומתוק האור ניתן להנות גם ממשלים ומדרשים, מפנינים וסיפורים מרתקים ששפוכים אור חדש על פרשיות השבוע.

 הרב לוונשטיין מחשיב עצמו כתלמידו של הדרשן הרב ראובן קרלנשטיין, ההולך בסגנונו של הרב שלום שבדרון. בשונה מדרשנים המעבירים את המסר שלהם על ידי הטלת מורא, כגון על ידי תיאור עונשי הגיהנום, הרב לוונשטיין נוקט בשיטה המעבירה את המסרים באמצעות סיפורים ומשלים. הרב לוונשטיין מקורב לרבנים ידועים והוא משלב בדרשותיו סיפורים מחצרותיהם.

בשונה מדרשנים ומרצים בעלי סגנון אופייני המותאם לקהל יעד מסוים, דרשותיו והרצאותיו של לוונשטיין מותאמות לקהלים שונים ומגוונים - החל מציבור אברכים, תלמידות סמינר, ילדי בתי ספר חרדים, ציבורים עממיים מהפריפריה, וכלה בציבור אקדמאי חילוני.

 

מבנה הכרכים בספר ומתוק האור

בראשית ב' - חיי שרה - וישלח בראשית א' - בראשית - וירא בראשית ג' - וישב - ויחי שמות א' - שמות - בא שמות ב' - בשלח - משפטים שמות ג' - תרומה - פקודי ויקרא א' - ויקרא - מצורע ויקרא ב' - אחרי מות - בחקתי במדבר א' - במדבר - שלח במדבר ב' - קורח - מסעי דברים א' - דברים - עקב דברים ב' - ראה - כי תבוא דברים ג' - ניצבים - וזאת הברכה

Tell Your Friends About 'ומתוק האור על התורה כרך בודד'

Customers who purchased the book "ומתוק האור על התורה כרך בודד", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout