Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

גישת התמורות

   Publisher: קורן

גישת התמורות

גישת התמורות מציעה דרך חדשה להתבוננות בחוקי התורה ובאופן מסירתם, ובמקביל מבקשת להרחיב אופקים בשאלת התגלותו של הקב"ה בתורתנו. ספר זה הוא אוסף של מאמרים המבוססים על גישת התמורות ומפתחים אותה. המאמרים עוסקים הן בפרשנות לפרשיות ולנושאים מקומיים, הן בניסוח הגישה, עקרונותיה ודרכי פרשנותה, והן בהצעת מסד מחשבתי ורוחני לשאלות העולות מהצעידה בדרך זו.

אודות מחברי הספר גישת התמורות

ד"ר חזי כהן מורה לתנ"ך בישיבת מעלה גלבוע, במדרשת עין הנצי"ב ובאוניברסיטת בר אילן. בעל תואר דוקטור במקרא, ומקדישאת זמנו לעיון בשאלות שבין מסורת לביקורת. עוסק בתורתם של חכמי המזרח בכלל ושל הבן איש חי בפרט, ועורך האתר 'חכימא – סיפורים מחכמי המזרח'

אביעד עברון לומד ומלמד בישיבת מעלה גלבוע. עורך את כתב העת 'דעות', ספרים ומאמרים. תלמיד לתואר מוסמך בתלמוד באוניברסיטת בר אילן

 

Tell Your Friends About 'גישת התמורות'

גישת התמורות
Click on image to enlarge

גישת התמורות

Add To Cart Price: 60 ₪

Customers who purchased the book "גישת התמורות", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout