Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

במסילה נעלה - כרך 2

   Publisher: קורן

במסילה נעלה - כרך 2, הרב בערל וויין, כריכה קשה, עברית.

דרשות על פרשיות השבוע: ויקרא, במדבר, דברים.

בספרו במסילה נעלה פורש לפנינו הרב וויין דרשות קצרות על פרשת השבוע. 
הדרשות הן חוליה מקשרת בין דור נפילים שהחיו עולם חדש של תורה לאחר השואה, לבין דורנו שלנו, דור התקומה והתחייה.
בכל פרשה בספר במסילה נעלה חמש דרשות קלות לקריאה ועשירות ברעיונות עמוקים. 
כל המבקש ללמוד, ללמד ולהכין דברי תורה לציבור הרחב, ימצא בשני הכרכים של הספר במסילה נעלה מעיין נובע של רעיונות ספוגים בזהות יהודית ומתיקות של תורה.

על מחבר הספר ״במסילה נעלה״ - הרב בערל וויין

הרב דוב ברל ויין הוא רב, סופר ומרצה. כיום מכהן כרבו של בית כנסת הנשיא בשכונת רחביה בירושלים.

הרב ויין הוא מתלמידי הרב אברהם יצחק הכהן קוק והרב שמעון שקופ, שכיהן כרב 51 שנה בקהילה בשיקגו.

הרב ויין למד בישיבת בית המדרש לתורה בשיקגו שהקים סבו הרב רובינשטיין. רבותיו היו הרב חיים קרייזווירט, שאף הסמיכו לרבנות, הרב מרדכי רוגוב והרב ישראל מנדל הכהן קפלן.

את התואר הראשון עשה באוניברסיטת רוזוולט בשיקגו, במקביל ללימודים בישיבה ולרבנות בקהילה מקומית בשבתות. אחרי שהוסמך לרבנות השלים את השכלתו בלימודי משפטים באוניברסיטת דה-פול שם הוסמך לשמש כעורך דין. הוא עסק בעריכת דין בשיקגו במשך תשע שנים.

בשנת תשכ"ד 1964 התמנה לרב בקהילת בית ישראל במיאמי ביץ', פלורידה, שם כיהן שמונה שנים. בסוף שנת תשל"ב 1972 עברה המשפחה לעיר ניו יורק, שם כיהן כראש מחלקת הכשרות וסגן נשיא ה-OU, לתקופה בת חמש שנים.

בשנת ה'תשל"ז 1977 עקרה המשפחה לעיירה מונסי. שם ייסד בית כנסת קהילתי בשם בית תורה, אולפנא תיכונית לבנות בשם בת תורה וישיבה תיכונית. ייחודה של הישיבה היה בכך שאיגדה בחורי ישיבה מזרמים שונים באורתודוקסיה היהודית. הרב ויין מסר בישיבה שיעורים בהלכה, כהכנת הבחורים הבוגרים לקבלת סמיכה לרבנות אותה העניק בעצמו. למעלה ממאה מתלמידי ישיבת שערי תורה מכהנים כרבני קהילות רבות באמריקה, באירופה ובישראל. מתלמידיו הבולטים , הרב שלום המר , ראש ארגון "מקום משותף" ורב מרצה מוכר ברחבי העולם ובצה"ל.
לאחר שעלה ארצה, מילא את מקומו בנו הרב חיים צבי ויין, שלפני כן היה ר"מ בישיבה.

Tell Your Friends About 'במסילה נעלה - כרך 2'

במסילה נעלה - כרך 2
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר במסילה נעלה - כרך 2

במסילה נעלה - כרך 2

Add To Cart Price: 98 ₪

Customers who purchased the book "במסילה נעלה - כרך 2", were also interested in the following:

New
במסילה נעלה: כרך 1

במסילה נעלה: כרך 1

Add To Cart Price: 99 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout