Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

בית הלוי על התורה

   Publisher: פלדהיים יפה נוף

הספר בית הלוי על התורה - פירוש בית הלוי-הרב יוסף דוב סולובייצ'יק על התורה.

 

אודות הספר בית הלוי על התורה

בספר בית הלוי על התורה נוקט רבי יוסף דב בשיטה דרשנית, ומצביע על קשר רב בין המקרא למדרש. בנוסף לדברי בית הלוי ניתן למצוא בספר את חידושי הגרי"ז לתנ"ך.

 

אודות מחבר הספר בית הלוי על התורה

רבי יוסף דוב (יושה בער) הלוי סולובייצ'יק היה מגדולי דורו. כיהן כמשנה ראש ישיבה בישיבת וולוז'ין, אחר כך היה לרבה של העיר סלוצק ואחריה רבה של העיר בריסק בליטא. נחשב לראשון לשושלת בריסק - שושלת שרבנים רבים ומפורסמים נמנו עליה. בנו היה רבי חיים סולובייצ'יק, שכאביו אף הוא כיהן כראש ישיבת וולוזי'ן וכרב ואב"ד בריסק, ונכדו רבי יצחק זאב סולובייצ'יק היה רבה האחרון של העיר, ובפרוץ השואה עלה לירושלים והרביץ תורה לתלמידים. רבי יוסף דב חיבר ספרי שו"ת וספרים על המקרא, ביניהם- בית הלוי על התורה. ספריו נקראים בשם "בית הלוי".

Tell Your Friends About 'בית הלוי על התורה'

בית הלוי על התורה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר בית הלוי על התורה תמונה שניה- הספר בית הלוי על התורה

בית הלוי על התורה

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "בית הלוי על התורה", were also interested in the following:

חיי עולם

חיי עולם

Add To Cart Price: 95 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout