Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

בין קודש למכחול: פרשנות אמנותית ופרשנות מסורתית לפרשת השבוע, חומש בראשית

   Publisher: קורן

בין קודש למכחול, הרב שלמה ריסקין ירדנה לובוצקי רות מרק, עברית, כריכה קשה.

בספר בין קודש למכחול מתקיים מפגש מרתק בין עולם התנ"ך והפרשנות המסורתית היהודית שניתנה לו לאורך הדורות לבין הקריאה של אומנים ויוצרים בני תרבויות ודתות שונות. היוצרים עיטרו את ספר הספרים ביצירות, שמתוכן עולות קריאות חדשות ומלאות עניין לכתובים.

מחברות הספר בין קודש למכחול הצליחו ליצור שיח חי ותוסס, מילולי וּויזואלי, סביב פרשיות השבוע, שיח שמשתתפים בו זה לצד זה: רש"י ורמברנדט, פסיפס מבית כנסת עתיק ועימו מדרש תלמודי, ציירים מדורות שונים והוגים עכשוויים. הן מסייעות לקורא להבין את מדרש התמונה העומד מול עיניו אך מותירות אותו מלא סקרנות ועניין להעמיק עוד בפשר הכתובים ולהתבונן ביתר תשומת לב ביצירות האומנות שלפניו.

 

הקוראים והמתבוננים בספר בין קודש למכחול זוכים למגע עם פרשיות השבוע במגוון רב תחומי של קריאות – מגוון שבדרך כלל איננו עולה על שולחן השבת – ובו היבטים רגשיים וויזואליים הבאים תוך התייחסות למבע הפנים ולשפת הגוף של גיבורי המקרא, אפשרויות שונות לפירוש העולות משינוי צבע וקומפוזיציה ועוד. המגוון העשיר של הפירושים והציורים המובאים לפני הקורא אינם מאפשרים לו להתקבע בפירוש אחד או בציור אחד של הכתובים, וספר הספרים מתגלה בחיוניות האין סופית הקיימת בו ומעוררת השראה בקוראיו. 

דרשותיו של הרב שלמה ריסקין, רב העיר אפרת וראש מוסדות אור תורה סטון, המשולבות בספר, מעוררות את הקורא לפרש וליצור בעקבות הכתובים, וזאת מתוך חיפוש מתמיד אחר פשר קיומו כאדם וכיהודי.

 

בין קודש למכחול הוא ספר שנוצר מתוך אהבה גדולה לספר הספרים של העם היהודי, מתוך אהבה גדולה ליופי ולאומנות ומחדוות הלימוד של השיח הסמוי והגלוי בין עולמות אלו.

Tell Your Friends About 'בין קודש למכחול: פרשנות אמנותית ופרשנות מסורתית לפרשת השבוע, חומש בראשית'

בין קודש למכחול: פרשנות אמנותית ופרשנות מסורתית לפרשת השבוע, חומש בראשית
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר בין קודש למכחול: פרשנות אמנותית ופרשנות מסורתית לפרשת השבוע, חומש בראשית

בין קודש למכחול: פרשנות אמנותית ופרשנות מסורתית לפרשת השבוע, חומש בראשית

Add To Cart Price: 240 ₪

Customers who purchased the book "בין קודש למכחול: פרשנות אמנותית ופרשנות מסורתית לפרשת השבוע, חומש בראשית", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout