Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

אמת ואמונה א'

הספר אמת ואמונה כרך א' - בראשית- ויקרא.  אחדות התורה בעיני המאמין.  שיחות על פרשות השבוע מאת הרב דוד חי הכהן.

"בספר זה נעשה נסיון להגיש לפני לומדי התורה את תמצית המבט המאחד, כפי שהוא משוקע במדרשי חז"ל ובדברי גדולי הדורות, ולסלול את הדרך להבנה עמוקה ומלאה יותר בפשטי הפרשיות המוכרות כל-כך."
(מתוך הכריכה) 

כרך א': בראשית -שמות-ויקרא (התשע"א).
כרך ב': במדבר-דברים (התשע"ב).

Tell Your Friends About 'אמת ואמונה א''

אמת ואמונה א'
Click on image to enlarge

אמת ואמונה א'

Add To Cart Price: 50 ₪

Customers who purchased the book "אמת ואמונה א'", were also interested in the following:

עבודת ישראל

עבודת ישראל

Add To Cart Price: 62 ₪
באר מים חיים

באר מים חיים

Add To Cart Price: 199 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout