Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שמונה נביאים בעבותות אהבה

   Publisher: ידיעות ספרים

שמונה נביאים בעבותות אהבה, הרב בנימין לאו

שמונה נביאים בעבותות אהבה  מתמקד בשמונה מתוך שנים-עשר הנביאים המובאים בספרי "תרי עשר", המספרים יחדיו את סיפורן של ממלכות ישראל ויהודה. הספר נפתח בימי יונה הנביא, עם עליית האימפריה האשורית, ונחתם בנבואת עובדיה, עם חורבן הבית הראשון וגלות יהודה לבבל. בין לבין מסופרים סיפוריהם של הנביאים עמוס, הושע, מיכה, צפניה, נחום וחבקוק. הרקע ההיסטורי והפוליטי של כל אחד מהם מאפשר לקורא לחוות את קולו של הנביא בהקשר שבו פעל אך מתוך כך להקיש מיד על המציאות הישראלית המבקשת לחדש עצמה במולדת אבותיה. הקריאה בתנ"ך במבט לאחור ובעיניים המופנות קדימה עשוי להרחיב מעט את שדה הראייה של מקבלי ההחלטות ושל בוחריהם.

על מחבר הספר שמונה נביאים בעבותות אהבה

הרב ד"ר בנימין לא  מכהן כרב בקהילת הרמב"ן בירושלים וכעמית במכון הישראלי לדמוקרטיה. בספריו ובשיעוריו מנגיש הרב לאו את מקורות ההיסטוריה והמחשבה היהודית לציבור הישראלי כולו.

ספרים נוספים של הרב בנימין לאו מחבר הספר שמונה נביאים: "ישעיהו – כציפורים עפות", "ירמיהו – גורלו של חוזה" ו"אסתר קריאה במגילה"" משואל בקודש חזיתך" , "תהילה", "סדרת "חכמים" ועוד.

Tell Your Friends About 'שמונה נביאים בעבותות אהבה'

שמונה נביאים בעבותות אהבה
Click on image to enlarge

שמונה נביאים בעבותות אהבה

Add To Cart Price: 59 ₪

Customers who purchased the book "שמונה נביאים בעבותות אהבה", were also interested in the following:

Back To Stock
זרע שמשון 2 כרכים

זרע שמשון 2 כרכים

Add To Cart Price: 105 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout