Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

זרע שמשון שיר השירים

   Publisher: אור החיים

זרע שמשון שיר השירים, ר' שמשון חיים נחמני 

ספר "זרע שמשון" למגילת שיר השירים במהדורה מתוקנת ומפוארת מאירת עיניים, בתוספת פיסוק וניקוד, פענוח ראשי תיבות עם פירוש 'זרע שמשון המבואר' - ביאור משולב נפלא בלשון צח וקל שווה לכל נפש בתוספת מראי מקומות ציונים  ומקורות ועוד הרבה מעלות.

על מחבר הספר זרע שמשון שיר השירים

רבי שמשון בן נחמן מיכאל נחמני ונכד לר' יהודה מצליח פאדובה,רב קהילת מודינה.  נחשב לבקי בכל חלקי התורה, נגלה ונסתר. לימד תלמידים רבים. ביניהם רבי ישראל בנימין באסאן (בנו של רבי ישעיהו באסאן). וכן אחיינו, רבי דוד זכות, מגדולי רבני איטליה.

היה רב בכמה ערים באיטליה, ביניהן מודינה, סיינה ורבה של יהדות רג'ו אמיליה. גישתו הכללית בהלכה הייתה מחמירה, ולדעתו נטייה להקל היא מ"כח הטומאה".

עסק גם בשירה, וחלק משיריו נדפסו על ידי תלמידיו. בין השאר ידוע על שיר שחיבר לכבוד חתונתו של הרמח"ל.

בנו היחיד נפטר בחייו, וכדי להותיר שם אחריו קרא לספריו "זרע שמשון" ו"תולדות שמשון". והבטיח שמי שילמד בספריו, יזכה לברכות וישועות מופלגות. עקב כך ספריו נדפסים במהדורות חוזרות בשנים האחרונות, כסגולה להיפקד בצאצאים.

החיד"א מזכירו בספרו שם הגדולים: "שמעתי שהוא היה בקי בקבלה מעשית וציווה לגנוז כל ספריו בקברו".

נקבר בעיר רג'ו אמיליה שבאיטליה שם כיהן ברבנות, אולם לאחר כ-30 שנה מפטירתו הועברו כל העצמות לבית קברות אחר ובו לא צוין מקום קבורתו.

Tell Your Friends About 'זרע שמשון שיר השירים'

Back To Stock
זרע שמשון שיר השירים
Click on image to enlarge

זרע שמשון שיר השירים

Add To Cart Price: 45 ₪

Customers who purchased the book "זרע שמשון שיר השירים", were also interested in the following:

New
ירושלים בתנ"ך 669

ירושלים בתנ"ך 669

Add To Cart Price: 65 ₪
חסד למשיחו

חסד למשיחו

Add To Cart Price: 59 ₪
New
מקראות משפטים

מקראות משפטים

Add To Cart Price: 65 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout