Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

התנ"ך המבואר-מלכים

   Publisher: קורן

ספר התנ"ך המבואר - מלכים, הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ, הוצאת קורן, כריכה קשה. ספר ישעיה מצטרף לסט התנ"ך המבואר עם פירוש הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ, מבאר התלמוד ואחד ההוגים הגדולים של זמננו. 

אודות סדרת התנ"ך המבואר

הסדרה החדשה מחלקת מחדש את ספר הספרים לכותרת ומבוא לכל נושא ונושא בעשרים וארבעת הספרים. את הפסוקים המחולקים כעת לפסקאות עניין, מלווה ביאור רץ ובהיר של תוכן ומילים קשות. כל הספרים מכילים את המידע המדעי המעודכן ביותר של מקומות, עמים, צמחים ופרטים המוזכרים בפסוקים לצד תמונות נדירות להמחשה. למבקשים להעמיק ולהרחיב ידע, הרב שטיינזלץ מביא חומרי רקע, מקבילות פנים-מקראיות, פירושים חלופיים, דברי מדרש ומחשבת ישראל כמו גם תעודות חיצוניות והערות לשוניות.

ספר מלכים - מן התנ"ך המבואר מצטרף לסדרת הביאורים על חמישה חומשי תורהיהושע שופטים, ירמיהיחזקאלתרי עשר ותהילים ועוד.

על הרב שטיינזלץ - מחבר התנ"ך המבואר -כתובים

הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ) נחשב כיום לאחד הרבנים המקוריים והמשפיעים בדורנו. בצד עבודתו האדירה של ביאור התלמוד הבבלי, הרב כתב ספרים רבים על מחשבה יהודית ועל מסורת, אשר תורגמו לשפות רבות. הוא הקים את המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים, את מוסדות החינוך "מקור חיים" ואת המרכז ללימוד יהדות בברית המועצות לשעבר.

Tell Your Friends About 'התנ"ך המבואר-מלכים'

התנ"ך המבואר-מלכים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר התנ"ך המבואר-מלכים

התנ"ך המבואר-מלכים

Add To Cart Price: 75 ₪

Customers who purchased the book "התנ"ך המבואר-מלכים", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout