Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ספר הישר - על התורה

 

ספר הישר - מדרש על התורה.

הוא חיבור שלא נודע מי חיברו. ייתכן שנכתב בימי הביניים וייתכן שנכתב בעת העתיקה. הספר מספר את ההיסטוריה של עם ישראל מתקופת האבות ועד תקופת השופטים. רוב הפרקים בספר מקבילים לפרשיות ספר בראשית, ופרקים נוספים עוסקים בתקופות המקבילות לספרים שמות,במדבר, דברים, יהושע ושופטים.

נחשב למדרש הקדום ביותר!

 

Tell Your Friends About 'ספר הישר - על התורה'

ספר הישר - על התורה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר ספר הישר - על התורה תמונה שניה- הספר ספר הישר - על התורה

ספר הישר - על התורה

Add To Cart Price: 48 ₪

Customers who purchased the book "ספר הישר - על התורה", were also interested in the following:

אוצר המדרשים

אוצר המדרשים

Add To Cart Price: 249 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout