Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מדרש תנחומא מהדורה חדשה ומנוקדת

   Publisher: תורה וחיים

הספר מדרש תנחומא מנוקד - 2 כרכים. המדרשה המפורסם לרבי תנחומא בר אבא, עם הפירושים המפורסמים "עץ יוסף" ו"ענף יוסף" מאת הרב חנוך זונדל זצ"ל, בהוצאת מיר המשובחת והמפוארת.

אודות מדרש תנחומא

מדרש תנחומא, המכונה גם מדרש ילמדנו, הוא שם כולל לשלושה קובצי מדרש אגדה. מדרש תנחומא החדש והישן קיימים בדפוס, ובנוסף אליהם היה קיים גם מדרש שאבד, אך מצוטט במקורות אחרים. מדרש זה עוסק בחמשת חומשי התורה, ונקרא על שם האמורא הארצישראלי רבי תנחומא בר אבא, שהרבה מאמרותיו מופיעות במדרש. רובו של המדרש נכתב בעברית, אך בנוסף קיים במדרש שימוש בארמית גלילית, ביוונית ובלטינית. מדרש זה הגיע לכלל גיבוש במחצית הראשונה של המאה ה-9 לספירה. כמדרש שמקורו בארץ ישראל מבוסס מדרש תנחומא על סדר קריאת התורה התלת שנתי שרווח בארץ ישראל. החלוקה המצויה במדרש לפרשות השבוע לפי מחזור הקריאה החד-שנתי שרווח בבבל הינה מאוחרת ואיננה מקורית.

 

 

Tell Your Friends About 'מדרש תנחומא מהדורה חדשה ומנוקדת'

מדרש תנחומא מהדורה חדשה ומנוקדת
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מדרש תנחומא מהדורה חדשה ומנוקדת תמונה שניה- הספר מדרש תנחומא מהדורה חדשה ומנוקדת

מדרש תנחומא מהדורה חדשה ומנוקדת

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "מדרש תנחומא מהדורה חדשה ומנוקדת", were also interested in the following:

מדרש רבה - 6 כרכים

מדרש רבה - 6 כרכים

Add To Cart Price: 520 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout