Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

תורת עציון: שמות

   Publisher: קורן

תורת עציון: שמות,  ישיבת הר עציון, כריכה קשה, עברית.

במשך מאות שנים כתבו גדולי פרשני התורה את המדרשים והביאורים מתוך עיון במבנה הפסוקים והפרשיות.
תורת עציון: שמות ממשיך את מפעל הפרשנות ומציג את "הפשטות המתחדשים בכל יום" על ידי מיזוג הדרכים העתיקים עם כלים חדשים.

הכרך תורת עציון - שמות מקבץ את מיטב הפרשנות בת-ימינו כדי לבאר את עומק פרשיות התורה, ומגלה לקורא הבנות חדשות ורבדים חדשים.
תורת עציון נכתב בידי טובי המומחים לתנ"ך של ישיבת הר עציון שבגוש עציון העומלים לגלות את פשטות המתחדשים בכל יום מבית מדרש תוסס 

מחברי הספר"תורת עציון״:

הרב אהרן ליכטנשטיין | ד"ר ברכי אליצור | הרב אמנון בזק | הרב עזרא ביק | הרב יואל בן-נון | ד"ר יהושע ברמן | הרב יונתן גרוסמן | הרב תמיר גרנות | הרב זאב ויטמן | הרב חנוך וקסמן | הרב ראובן טרגין | הרב מנחם ליבטאג | הרב משה ליכטנשטיין | הרב יעקב מדן | הרב אלחנן סמט | הרב יאיר קאהן | הרב יהודה ראק | הרבנית שרון רימון | הרב מאיר שפיגלמן

Tell Your Friends About 'תורת עציון: שמות'

Customers who purchased the book "תורת עציון: שמות", were also interested in the following:

New
תורת עציון: ויקרא

תורת עציון: ויקרא

Add To Cart Price: 79 ₪
New
תורת עציון: בראשית

תורת עציון: בראשית

Add To Cart Price: 79 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout