Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

סט תורת עציון

   Publisher: קורן

סט תורת עציון, 5 כרכים, ישיבת הר עציון, כריכה קשה, עברית.

מאות שנים כתבו גדולי פרשני התורה את המדרשים והביאורים מתוך עיון במבנה הפסוקים והפרשיות.
תורת עציון ממשיך את מפעל הפרשנות ומציג את "הפשטות המתחדשים בכל יום" על ידי מיזוג הדרכים העתיקות עם הכלים החדשים.

תורת עציון מקבץ את מיטב הפרשנות בת ימינו כדי לבאר את עומק פרשיות התורה, ומגלה לקורא הבנות חדשות ורבדים חדשים.
תורת עציון נכתב בידי טובי המומחים לתנ"ך של ישיבת הר עציון שבגוש עציון, העמלים לגלות את הפשטות המתחדשים בכל יום מתוך בית מדרש תוסס, חיוני ופורה המטביע את חותמו על העולם היהודי בעשורים האחרונים. 

מחברי תורת עציון:

הרב אהרן ליכטנשטיין | ד"ר ברכי אליצור | הרב אמנון בזק | הרב עזרא ביק | הרב יואל בן-נון | ד"ר יהושע ברמן | הרב יונתן גרוסמן | הרב תמיר גרנות | הרב זאב ויטמן | הרב חנוך וקסמן | הרב ראובן טרגין | הרב מנחם ליבטאג | הרב משה ליכטנשטיין | הרב יעקב מדן | הרב אלחנן סמט | הרב יאיר קאהן | הרב יהודה ראק | הרבנית שרון רימון | הרב מאיר שפיגלמן

Tell Your Friends About 'סט תורת עציון'

סט תורת עציון
Click on image to enlarge

סט תורת עציון

Add To Cart Price: 395 ₪

Customers who purchased the book "סט תורת עציון", were also interested in the following:

New
תורת עציון: ויקרא

תורת עציון: ויקרא

Add To Cart Price: 79 ₪
New
תורת עציון: בראשית

תורת עציון: בראשית

Add To Cart Price: 79 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout