Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

רש"י כפשוטו בינוני

   Publisher: לשם

 רש"י כפשוטו בינוני- ביאור משולב על רש"י בלשון קלה ושווה לכל נפש.18x12.3

ביאור לפירוש רש"י השם למטרה להקדים את ההקדמות הנצרכות להבנת רש"י. להרחיב את קיצור הלשון, לפשט ולהסביר את הדברים. ואף להשלים את דברי רשי. כל זאת בפירוש קל ונוח לקריאה ופשוט ללימוד.

מומלץ ביותר ללומדי החומש הרוצים להבין את פשט פירוש רש"י.

מתאים מאד גם ללומדים צעירים בתחילת דרכם.

בנוסף לפירוש רש"י כפשוטו משולבים בחומש גם תרגום אונקלוס, תולדות אהרון, ובעל הטורים.

כריכה קשה

Tell Your Friends About 'רש"י כפשוטו בינוני'

רש"י כפשוטו בינוני
Click on image to enlarge

רש"י כפשוטו בינוני

Add To Cart Price: 139 ₪

Customers who purchased the book "רש"י כפשוטו בינוני", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout