Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

סט גור אריה על התורה תפארת- 5 כרכים

   Publisher: פלדהיים

חדש! סט גור אריה על התורה - הדפסה חדשה ומתוקנת לפירושו של המהר"ל על התורה בהוצאת תפארת (לשעבר שווק דרך פלדהיים). 5 כרכים כולל החומש רש"י ואונקלוס ומסביבם הספר גור אריה. סט מושלם באריזה מיוחדת ויוקרתית.

הספר גור אריה למהרל מפראג נכתב כפירוש וביאור לפירוש רש"י על התורה, אך חורג ומרחיב הרבה מעבר לכך, ושזורה בו שיטתו האמונית של המהר"ל לכל אורכו. הדפסה זו של ספרי המהר"ל הוגהה מחדש- תוקנו בה הרבה טעויות ונוספו לה מראי מקומות.

 

הקדמת המהר"ל לגור אריה על התורה

לבאר פירושו לתלמידים המעיינים כי ראשון הוא פירושו לכל פירוש לפרש הפשט. גם כלול מתלמוד ואגדת מדרש רבות מכלתא ספרא וספרי. גם לברר דבריו אם האמת אתו מה שהשיבו עליו הבאים אחריו. ולברר כל מה שבא בדבריו מדברי רז"ל; אם בהלכה לברר עומק ההלכה, ואס באגדה לבאר אותה על פי סודה וטוב טעמה. ומן המאמרים הידועים שבאו בפירוש רש"י ראיה על האחרים, שכולם דברי חכמה, ומום אין בהם. ובקצת מקומות להראות פירוש במקרא או בתרגום יותר קרוב. על שהחיבור הזה הוא נאות אף לגדול והוא אריה בתורה, וליניק וחכים גור בתורה. לכן שם חיבור הזה גור אריה. והוא טרוף יטרף כל פירוש זר ורחוק יביא על הטריפה לא ישלם אותו כסף וזהב וכל חפצים לא ישוו בו כמו שאמר טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף.

 

אודות מחבר גור אריה על התורה

רבי יהודה ליווא בן בצלאל המוכר בכינוי המהר"ל (מורנו הגדול רבי ליווא) היה רב, פוסק הלכה, מקובל והוגה דעות דתי יהודי, מגדולי ישראל הבולטים בתחילת העת החדשה.

המהר"ל יצר גשר בין הגות ימי הביניים להגות הרנסאנס, נולד כשני עשורים בלבד לאחר גירוש ספרד והגעת קולומבוס לאמריקה- בתקופה שבה פרחה הקבלה בארץ ישראל. שימש כאב בית הדין וראש ישיבה בערים פוזנן שבפולין, וניקלשבורג ופראג שבצ'כיה.

מעבר לבקיאותו הרבה של מהר"ל בתלמוד, בספרות האגדה ובקבלה, היה גם בקי בפילוסופיה וכן באסטרונומיה ובשאר המדעים של תקופתו‏‏‏. כמו כן, היה מנהיג רוחני-פוליטי ובעל מהלכים אצל רודולף השני, קיסר האימפריה הרומית הקדושה.

תורתו השפיעה רבות הן על תנועת החסידות והן על תנועת ההתנגדות, שקמו למעלה ממאה שנים לאחר מותו, ואישיותו המרתקת ורבת האנפין שימשה כר פורה לאגדות כגון זו על הגולם שיצר.

ספרו הראשון של המהר"ל, "גור אריה", על פירוש רש"י למקרא, נדפס בשנת ה' של"ח בבית דפוס הגרשוני בפראג.

Tell Your Friends About 'סט גור אריה על התורה תפארת- 5 כרכים'

Back To Stock
סט גור אריה על התורה תפארת- 5 כרכים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר סט גור אריה על התורה תפארת- 5 כרכים תמונה שניה- הספר סט גור אריה על התורה תפארת- 5 כרכים

סט גור אריה על התורה תפארת- 5 כרכים

Add To Cart Price: 209 ₪

Customers who purchased the book "סט גור אריה על התורה תפארת- 5 כרכים", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout