Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

כתובות אבן עץ ונחושת במערת המכפלה

   Publisher: בית אל

כתובות אבן עץ ונחושת במערת המכפלה

גרשון בר כוכבא

אתר מערת המכפלה מהווה אתגר לחוקרים מתחילת המחקר ההיסטורי 
והארכיאולוגי של ארץ ישראל. המבנה המסתורי, שהיה סגור לכניסת 
לא-מוסלמים במשך מאות שנים, היווה חידה המצפה לפיענוח.

רק לפני כיובל שנים נפתח האתר למבקרים, אך עדיין אפשרויות המחקר 
בו אינן מוגבלות, ועדיין רבות השאלות המצפות למענה. עם זאת, יש 
לציין כי בדור הנוכחי הולכות ומתגלות עובדות רבות עניין הקשורות 
למחקר מערת המכפלה, והמקום הולך ומגלה את סודותיו.

אחד התחומים שנשארו ברובם סגורים ועלומים הוא הכתובות בשפות
השונות המעטרות את השערים, הכתלים וחלקים שונים במבנים 
המרכיבים את אתר מערת המכפלה. כתובות אלו, שנכתבו לאורך כאלף
וחמש מאות שנים, מייצגות התפתחות היסטורית ארוכת שנים, ומגוון
תרבותי, דתי היסטורי עשיר ומאלף.

כתובות אבן עץ ונחושת במערת המכפלה מציג מחקר ובמחקר זה חושף ומנתח חוקר חברון, ד"ר גרשון בר כוכבא, מרצה
במכללת אפרתה, באופן שיטתי ומלא, את הכתובות – בכל השפות 
ומכל התקופות, המצויות בחלקים השונים- הן הגלויים והן הנסתרים-
של מכלול המבנים שמעל מערת המכפלה. ניתוח זה מעלה תמונה
מרתקת, רבת פנים, תקופות ואירועים, של התרבויות והשליטים 
השונים שעצבו את תולדותיו של אתר ייחודי זה.

Tell Your Friends About 'כתובות אבן עץ ונחושת במערת המכפלה'

כתובות אבן עץ ונחושת במערת המכפלה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר כתובות אבן עץ ונחושת במערת המכפלה תמונה שניה- הספר כתובות אבן עץ ונחושת במערת המכפלה

כתובות אבן עץ ונחושת במערת המכפלה

Add To Cart Price: 75 ₪

Customers who purchased the book "כתובות אבן עץ ונחושת במערת המכפלה", were also interested in the following:

New
מכים שורשים

מכים שורשים

Add To Cart Price: 54 ₪
ציר ולרשטיין

ציר ולרשטיין

Add To Cart Price: 59 ₪
בין העולמות

בין העולמות

Add To Cart Price: 65 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout