Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שולחנו של מקום - על עבודת תיקון האכילה

הספר שולחנו של מקום - על עבודת תיקון האכילה, מאת הרב ארלה הראל, 213 עמודים, כריכה רכה. ספר הדרכה הכולל תובנות ורבדים פנימיים ועמוקים בסולם תיקון האכילה.

אודות הספר שולחנו של מקום

בדמדומי יומה הראשון של הבריאה, בשעות שלפני השבת הראשונה שמבראשית, התגלה הבורא אל הנבראים. לא עניינים שברוחו של עולם היו בפיו, לא סודות הבריאה ולא תעלומות סתרי כל חי, לא התעלות העולמות ולא תיקון המציאות, אלא רק עיסוק, שולי לכאורה, במצוות האכילה.

צא ובדוק - רוב יומו של האדם, מושקע למעשה באכילתו. בזמנו הפנוי, הוא עוסק באכילה בחלק גדול מן הזמן, אך גם רוב שעות העבודה שהוא מבצע לפרנסתו - מטרתן היא לאפשר לו הכנסה כספית. ומה יעשה בכסף הזה? בעיקר ירכוש אוכל...

האם דבר זה מוצא את ביטויו בעבודת ה' של האדם מישראל כיום?

ספר זה קורא לנו לנער את עצמנו מן ההרגל, להתחיל לחשוב מחדש על אכילתנו, לראות אותה באור אחר, אור עמוק, אור קדוש.

בעשרת פרקי הספר נפרסת משנה סדורה המגלה רבדים פנימיים, ומדריכה את האדם כיצד לעלות צעד אחרי צעד בסולם עבודת תיקון האכילה.

אודות מחבר הספר שולחנו של מקום

הרב אהרן (ארל'ה) הראל (נולד ה' באייר תשל"ד, 27 באפריל 1974), הוא ר"מ בישיבת ברכת יוסף באלון מורה ומרצה במוסדות נוספים. לשעבר ראש ישיבתההסדר בשילה. נולד לדב ולאה הלפרין, ברמת גן שבה גדל. סבו, הרב שלמה זאב גולינסקי, היה איש פא"י. היה מדריך ורכז בתנועת הנוער בני עקיבא, וכן חבר בהנהלה הארצית של הארגון.

למד בישיבה התיכונית שעלבים, ולאחר מכן למד בישיבות מרכז הרב, עתניאל, אור עציון, רמת גן וישיבת הר עציון. הוא תלמידם של הרב שאול ישראלי, הרב יעקב אריאל, הרב חיים דרוקמן והרב אהרון ליכטנשטיין.

לימד בישיבות פתח תקווה ורמת גן. בשנת תשס"ו (2006) הצטרף לראשות ישיבת שילה, בהזמנת ראש הישיבה, הרב מיכאל ברום. בסוף תש"ע עזב את הישיבה. מאז הוא מלמד בישיבות אלון מורה, ואיתמר, בבתי מדרש לבעלי תשובה (ישיבת אש קודש, מדרשת שושנת אביב) וכן בראש יהודי. בעל טור בעלון השבת 'קרוב אליך'.

הרב הראל מונה לעמוד החל משנת הלימודים תשע"ז בראש הישיבה התיכונית "לב חדש" שעתידה להיפתח בשילה.

הרב הראל הוא גם נטורופת המשלב הלכה ורפואה משלימה, ואף מרצה בנושא זה במכללות לרפואה משלימה.

נשוי ליפעת, אחותם של הרב רא"ם הכהן והאלוף גרשון הכהן.

הרב הראל משלב עולם למדני-הלכתי עם תורת החסידות והקבלה. עיקר עיסוקו הוא בהוראת גמרא ופסיקת הלכה והתמקדותו העיקרית היא בהלכות רפואה. הוא סבור כי יש ללמד באופן עיוני לצורך פסיקת הלכה.

בלימוד החסידות הוא עוסק בפיתוח תבניות שכליות לצורך הבנת התורות החסידיות והקבליות. הוא מאמין בבירור האמת על פי הראשונים והאחרונים, גם כשהמסקנה שונה מן המקובל. לדעתו, גם בעת המודרנית על האדם לייצר באופן חקלאי בעצמו חלק ממצרכי הבסיס שלו. לדבריו, לא לחינם ציוותה התורה מצוות רבות כל כך (כעשרה אחוזים מכלל המצוות) המוטלות דווקא על חקלאים.

הספר שולחנו של מקום מצטרף לספרים נוספים שהוציא המחבר לאור ובניהם: תורת הרא"ה – שיעורים בספר אורות התורה, לא תכירו פנים במשפט: לבירור יחסנו לבחירת הרב הראשי האשכנזי.

לטעימה מהספר

Tell Your Friends About 'שולחנו של מקום - על עבודת תיקון האכילה'

Out Of Stock
שולחנו של מקום - על עבודת תיקון האכילה
Click on image to enlarge

שולחנו של מקום - על עבודת תיקון האכילה

Out Of Stock Price: 52 ₪

Customers who purchased the book "שולחנו של מקום - על עבודת תיקון האכילה", were also interested in the following:

רואים רחוק

רואים רחוק

Add To Cart Price: 59 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout