Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

יוסיפון 2 כר'

   Publisher: אורייתא

הספר יוסיפון של יוסף בן גוריון הכהן, הינו הספר הראשון לתיעוד תולדות עם ישראל מתקופת הנביאים והכתובים.
זוהי מהדורה מחודשת בעריכה מתוקנת מבוססת על מהדורות קודמות אך משופצת ומבוקרת לתועלת הקוראים הצעירים והבוגרים כאחד.

 

אודות ספר יוסיפון

יוסיפון הוא שמו של חיבור בעברית הסוקר את ההיסטוריה של עם ישראל בתקופת בית שני עד למרד הגדול. על פי החוקרים, חובר הספר או נערך בשנת 953 לספירה, באחת מערי דרום איטליה, והוא עיבוד של התרגומים הלטיניים של כתבי יוסף בן מתתיהו (המכונה ביוונית: יוסיפוס), המכונים "פסאודו-הגסיפוס" (על שם שגיאת תעתיק שזיהתה את יוספוס עם הגסיפוס, אחד מההיסטוריונים הקדומים של הכנסייה שהעיבוד יוחס לו‏), וליקוט של מקורות נוספים.

 

מקורות הספר יוסיפון

המחבר האנונימי מציין כי הוא מעתיק מחיבוריו של יוסף בן מתתיהו, אותו הוא מכנה בשיבוש "יוסף בן-גוריון", ובכתבי היד המאוחרים שובשו דברי המחבר, והחיבור יוחס ל"יוסף בן-גוריון" עצמו, אשר אף זוהה במשך הדורות עם התנא רבי יוסי הכהן. מלבד התרגום לעברית נעשו בעריכת ספר יוסיפון מאמצים להתאים את תיאוריו של יוסף בן מתתיהו לדברי חז"ל.

 

החיבור היה נפוץ בקרב חכמי אשכנז וצרפת, פרשני המקרא ופרשני התלמוד, ואף בקרב חכמים לא-יהודיים, וכבר בימי הביניים הוא תורגם לערבית ולשפת געז.

 

Tell Your Friends About 'יוסיפון 2 כר''

Back To Stock
יוסיפון 2 כר'
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר יוסיפון 2 כר' תמונה שניה- הספר יוסיפון 2 כר'

יוסיפון 2 כר'

Add To Cart Price: 84 ₪

Customers who purchased the book "יוסיפון 2 כר'", were also interested in the following:

Weman Song
מעל מה שאנחנו- עלמא

מעל מה שאנחנו- עלמא

Add To Cart Price: 50 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout