Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הפרשה מספרת לי - בראשית

הספר  הפרשה מספרת לי - בראשית - סיפורי פרשת השבוע לילדים עפ"י מדרשי חז"ל בלווי איורים מרהיבים

ספר נוסף בסדרה המצליחה והאהובה במיחוד על ילדים הפרשה מספרת לי.

לכל אורך סדרת הספרים-הפרשה מספרת לי מצליחים הכותבים בכל פעם מחדש להביא לילדי ישראל את פרשיות השבוע בשפה קלה המושכת את הלב וכן בציורים צבעוניים ומיוחדים- "אנו מקווים שבעז"ה נשיג את המטרה-להרבות תורה ויראת שמים בלב ילדי ישראל וזה יהיה שכרנו" (מתוך הכריכה)

 

Tell Your Friends About 'הפרשה מספרת לי - בראשית'

הפרשה מספרת לי - בראשית
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר הפרשה מספרת לי - בראשית תמונה שניה- הספר הפרשה מספרת לי - בראשית

הפרשה מספרת לי - בראשית

Add To Cart Price: 114 ₪

Customers who purchased the book "הפרשה מספרת לי - בראשית", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout