Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מבצע שפיפון

   Publisher: בית אל

מבצע שפיפון

בת ציון ש.

פתע הבריקו עיניו: “נעביר את המרגמות מעמדה לעמדה, ככה יחשבו הערבים שיש לנו מרגמות, הרבה מרגמות, ו... יברחו“. אחר הצהריים נשמעה שוב אש מהצד הדרומי. “רימון, תזרקו רימון, עלינו להבריח אותם״. אהרונצ׳יק שלף את הניצרה מהרימון שהיה בידו וזרק אל מאחורי החביות.

ירושלים העתיקה נצורה. אין תחמושת, אוכל ותרופות. עם רימוני יד מאולתרים בתקווה לתגבורת שתגיע, יוצא ‘מבצע שפיפון’ לדרך. נערים, לומדי תורה ובעלי משפחות יחד עם קומץ לוחמים, מנסים לגבור על הפורעים הערביים בתוך סמטאות העיר העתיקה במלחמת העצמאות.

מבצע שפיפון הינו סיפור גבורת הלוחמים, נפילת הרובע וחודשים ארוכים בשבי הירדני, מתועדים במסמך אישי מרתק המתאר את משפחתו של הרב שלמה מן ההר ואת דמותו הרבנית-הלוחמת, המאחדת את אנשי הרובע היהודי.

מבצע שפיפון מתאר עלילה מרתקת המתארת את המתרחש בין החומות. רגעים היסטוריים הקמים לתחייה בסיפור כובש. מיועד לנוער, למבוגרים ולכל מי שירושלים בוערת בו.

Tell Your Friends About 'מבצע שפיפון'

מבצע שפיפון
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מבצע שפיפון

מבצע שפיפון

Add To Cart Price: 79 ₪

Customers who purchased the book "מבצע שפיפון", were also interested in the following:

New
אברי - במדבר

אברי - במדבר

Add To Cart Price: 55 ₪
New
פתקונים

פתקונים

Add To Cart Price: 24 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout