Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ספר אחד ושני ילדים

ספר אחד ושני ילדים-  ספר נוסף בסדרת הספרים המצליחה שלבים. באיור רות בייפוס.

בספרים בסדרה המצליחה "שלבים", עוסקת אמא של לאהל'ה בדילמות חיים שונות העומדות בפניהם של  ילדים צעירים. הסיפורים המקסימים כתובים בצורה קולחת ומרתקת, מלווים בציורים מלאי חן ותמימות ועוסקים  בנושאים חשובים הנוגעים בעולמם של ילדים.  כל סיפור הוא זירת התרחשות דמיונית העוסקת בדילמה רוחנית ערכית; חוויה המקנה כלים להתמודדות פעילה  עם בעיות החיים בהווה, לקראת אורח חיים בריא ומשמעותי בעתיד, כישורים להם יזדקק הילד במהלך חייו.

 

  ציפוי למינציה.

Tell Your Friends About 'ספר אחד ושני ילדים'

ספר אחד ושני ילדים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר ספר אחד ושני ילדים תמונה שניה- הספר ספר אחד ושני ילדים

ספר אחד ושני ילדים

Add To Cart Price: 45 ₪

Customers who purchased the book "ספר אחד ושני ילדים", were also interested in the following:

פרקי אבות לילדים

פרקי אבות לילדים

Add To Cart Price: 48 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout