Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מתנה מתאימה בדיוק

מתנה מתאימה בדיוק-  ספר נוסף בסדרת הספרים המצליחה שלבים. באיור רות בייפוס.

בספרים בסדרה המצליחה "שלבים", עוסקת אמא של לאהל'ה בדילמות חיים שונות העומדות בפניהם של  ילדים צעירים. הסיפורים המקסימים כתובים בצורה קולחת ומרתקת, מלווים בציורים מלאי חן ותמימות ועוסקים  בנושאים חשובים הנוגעים בעולמם של ילדים.  כל סיפור הוא זירת התרחשות דמיונית העוסקת בדילמה רוחנית ערכית; חוויה המקנה כלים להתמודדות פעילה  עם בעיות החיים בהווה, לקראת אורח חיים בריא ומשמעותי בעתיד, כישורים להם יזדקק הילד במהלך חייו.

 

  ציפוי למינציה.

Tell Your Friends About 'מתנה מתאימה בדיוק'

מתנה מתאימה בדיוק
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מתנה מתאימה בדיוק תמונה שניה- הספר מתנה מתאימה בדיוק

מתנה מתאימה בדיוק

Add To Cart Price: 45 ₪

Customers who purchased the book "מתנה מתאימה בדיוק", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout