Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

עשרה חיוכים ביום

   Publisher: ידיעות

עשרה חיוכים ביום

צלה בר אלי

נועם נצר, "הסופר של הכיתה", נתקל בבעיה. הוא צריך להגיש עבודה אישית בבית הספר והוא מחפש נושא שילכוד את סקרנותו.
אחיו החייל אורי לוקח אותו לישיבת בני עקיבא בכפר הרוא"ה, לפגישה שמשנה את חייו. שם פוגש נועם את הווי הישיבה המיוחד, את רוח החברות והלמידה השורה שם ומעל הכל, את ראש הישיבה הרב משה-צבי נריה. נועם הולך שבי אחרי מאור פניו של הרב, מזמוריו, חכמתו החריפה והבנתו העמוקה את נפש האדם בכלל ונפש הנוער בפרט.
העבודה מתחילה לקרום עור וגידים, אבל אז נקלע נועם למשבר משפחתי וגם שם, במקומות הכואבים ביותר, הוא מוצא עוגן ומופת בדמותו המיוחדת של הרב, בתלמידי הישיבה ובבוגריה שלעולם לא עוזבים חבר במצוקה.
עשרה חיוכים ביום הוא בראש ובראשונה סיפור מרתק על משברים, אומץ-לב ואהבה. הספר נכתב על-ידי צלה בראלי, בתו של הרב, סביב דמותו האמיתית של הרב משה-צבי נריה, אבי דור הכיפות הסרוגות, מייסד מרכז ישיבות בני עקיבא, חתן פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ודמות מופת שלאורה הולכים מחנכים ותלמידים עד היום.

Tell Your Friends About 'עשרה חיוכים ביום'

עשרה חיוכים ביום
Click on image to enlarge

עשרה חיוכים ביום

Add To Cart Price: 48 ₪

Customers who purchased the book "עשרה חיוכים ביום", were also interested in the following:

כל אחד הוא יהלום

כל אחד הוא יהלום

Add To Cart Price: 49 ₪
New
המאור הגדול ג

המאור הגדול ג

Add To Cart Price: 35 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout