Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

חכמי אשכנז

הספר חכמי אשכנז, הרב אברהם אוחיון, ציוריו של אבישי חן, מסדרת המאורות הגדולים, כריכה קשה. עשרים ושישה סיפורים על מסכת חייהם של חכמי אשכנז בדורות האחרונים.

אודות הספר חכמי אשכנז

סדרת "המאורות הגדולים" שראתה אור בשנים האחרונות,צברה תהודה רבה בקרב קהל הקוראים בכל הגילאים. ילדים בני נוער ומבוגרים, מתודעים לדברי ימי גדולי ישראל, בתורה, בקדשה, במידות ועשים טובים,באותות ובמופתים.
 
"חכמי אשכנז" הוא לקט מבחר הלקוח מתוך הספרים שראו אור עתה, ובו סיפורים מבחרים על גדולי ישראל, חכמי אשכנז וגאוני פולין וליטא, בדורנו ובדורות הקודמים.
 
הלקט המבחר נועד לאפשר את ההכרות החשובה עם קורותיהם של עשרות חכמי אשכנז, גם למי שאין באפשרותו לרכוש את כל הספרים שבסדרת "המאורות הגדולים", והוא בבחינת "והיו עיניך ראות את מוריך".

אודות מחבר הספר חכמי אשכנז

הרב אברהם אוחיון (נולד בשנת תשל"ז) רב סופר מחבר ספרי ילדים ומו"ל ספרי סיפורים רבים. אוחיון נולד לדוד ומלכה בכ"ד בחשון תשל"ז בישראל, את שנותיו הראשונות הקדיש ללימודי התורה כאברך בכולל אברכים, לאחר מכן שימש כמשגיח בישיבה לבעלי תשובה בירושלים.

אוחיון הוציא לאור קרוב ל-200 ספרים בעברית בעיקר לציבור החרדי. חלק מספריו תורגמו לאנגלית. הרב אוחיון מתמקד בספרות ילדים, והתפרסם בעיקר בשל ספרי הקומיקס שהוציא על רבנים גדולי ישראל. מהם על הרב עובדיה יוסף הרב אליעזר מנחם מן שך, הרב שלמה זלמן אוירבך. כתב ספרים בנושאי המועדים ושבתות, ספרי מוסר ואגדות. בסדרת המאור הגדול המאייר הוא אבישי חן תמר צייטלין ודן בר לב. אוחיון הוציא סדרה קומיקס שנקראת ניצחתי אותך איכמן לילדים  העוסקת על המון נושאים הקשורים לאיכמן ימ"ש.

חכמי אשכנז הינו חלק מסדרת המאורות הגדולים העוסקים בסיפורים על גדולי תורה וחכמים עצומים מדורנו זה. ספר מצטרף לספרים חכמי ספרד, שר התורה, אהבתי תורתך ועוד..

Tell Your Friends About 'חכמי אשכנז'

חכמי אשכנז
Click on image to enlarge

חכמי אשכנז

Add To Cart Price: 35 ₪

Customers who purchased the book "חכמי אשכנז", were also interested in the following:

חכמי ספרד

חכמי ספרד

Add To Cart Price: 35 ₪
כה עשו חכמינו - ד'

כה עשו חכמינו - ד'

Add To Cart Price: 45 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout