Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

סידור קורן לילדים

   Publisher: קורן

סידור קורן לילדים

איך מלמדים ילדים להתפלל? איך מקנים את הנכס הרוחני הגדול של זכות הדיבור הישיר עם ה'?

הסידור שלפניכם, מבקש להעניק אתגר רוחני של התבוננות והעמקה בתפילה, ולסלול בלב הילד דרכים לתפילה.

 

הסידור מתייחד בעיצוב ייחודי המותאם לגיל ראשית קריאה: הדפים עבים ועמידים, האותיות גדולות, השורות ממוספרות ומאפשרות מעקב קל, ובכל עמוד יש סרגל ניווט הממקם את הילדים על ציר התפילה.

 

בסוף הסידור מצורף נספח ובו הזמנה לשיח והתבוננות בתפילה, הילדים בתיווך מורה או הורה יכולים לפגוש עומק נוסף בתפילה מתוך מחשבה, דיבור ורגש חוויתי.

בהכנת סידור זה התייעצנו ונעזרנו בחוות דעתם של עשרות מורים ומנהלים, רבנים ואנשי חינוך.

סידור קורן לילדים הוא הראשון בסדרת  סידורי קורן לילדים ובני נוער.

סידור קורן לילדים

Tell Your Friends About 'סידור קורן לילדים'

סידור קורן לילדים
Click on image to enlarge

סידור קורן לילדים

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "סידור קורן לילדים", were also interested in the following:

תפילות החגים שלי

תפילות החגים שלי

Add To Cart Price: 49 ₪
SALE
שמע תפלתי ספרד

שמע תפלתי ספרד

Add To Cart Sale: 48 ₪ 55 ₪
אשא תפילה

אשא תפילה

Add To Cart Price: 40 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout