Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

קומיקסבא - חומש במדבר

   Publisher: פלדהיים יפה נוף

הספר קומיקסבא - חומש במדבר, הסדרה המפורסמת הפעם ללימוד על פרשיות התורה והמועדים, בדרך ייחודית של ציורי קומיקס ותוכן מרתק!

אודות סדרת הספרים קומיקסבא

קומיקסבא היא סדרת ספרי קומיקס לילדים המכילה סיפורים וציורים מלאי תוכן וערכים בנושאים שונים. עלילת הסדרה היא סיפוריו המרתקים של סבא אפרים לנכדו יענקי על מצע ציורים צבעוניים מלאי הומור המעלים חיוך על פני הקוראים. קומיקסבא פותח לנו שער ללימוד בדרך מהנה, וייחודית נושאים רבים ברומו של עולם!

הרעיונות בספרי קומיקסבא לקוחים מתוך משלי החפץ חיים השופעים לקחים ומסרים חשובים לחיינו. הספרים בסדרת קומיקסבא איכותיים ומלאים בערכיות.

בסדרה קומיקסבא תוכלו למצוא ספרים על פרשיות התורה ועל המועדים וכן ספרים בנושא מידות ועבודת ה', כאשר לכל נושא מוקדש ספר: שמירת הלשון, תפילה, עבודת ה', הנשמה הטהורה, שבת קודש, השגחה פרטית, גלות וגאולה, העולם הזה, התורה הקדושה, בין אדם לחברו, חובת האדם.

Tell Your Friends About 'קומיקסבא - חומש במדבר'

Customers who purchased the book "קומיקסבא - חומש במדבר", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout