Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

תלמוד עשר הספירות - ז' כרכים

תלמוד עשר הספירות הוא חיבור של הרב יהודה לייב הלוי אשלג, "בעל הסולם", על כתבי האר"י ובו מבוארים בהרחבה עניינים בחכמת הקבלה בסדר לימוד מובנה. הספר יצא לאור החל בשנת תרצ"ו(1937) והוא הרחבה של ביאורו הקודם של הרב אשלג על ספר עץ חיים, הנקרא בשם "פנים מאירות" ו"פנים מסבירות".

 

מבנה הספר

הספר נסוב סביב קטעים מספריו של האר"י. בכל פרק מובאים דברי האר"י בלשונם ועליהם שני פרושים:

 • אור פנימי – פירוש על סדר הטקסט.
 • הסתכלות פנימית – ביאור נרחב על הסוגיות העיקריות באותו חלק.

בנוסף, מובאים בסיום כל חלק בספר שאלות ותשובות על החומר הנילמד:

 • לוח השאלות והתשובות לפירוש המילות – שאלות ותשובות על מילים והגדרות.
 • לוח השאלות והתשובות לעניינים – שאלות ותשובות על הנושאים הנלמדים.

 

הספר מחולק ל-16 החלקים הבאים:

 1. צמצום וקו
 2. עגולים ויושר
 3. אור ישר ואור חוזר
 4. עשר הספירות של עקודים
 5. עשר ספירות דעקודים בהתפשטות השנייה הנקראים מטי ולא מטי
 6. עשר הספירות של עולם הנקודים
 7. עשר הספירות דז' מלכין קדמאין דמתו
 8. עשר הספירות של עולם האצילות
 9. זיווגי הספירות
 10. עיבור ראשון דז"א
 11. תיקון אורות ניצוצין וכלים בעובר ועיבור הב'
 12. לידה ויניקה של הז"א
 13. תיקוני רישא ודיקנא דא"א
 14. מוחין דגדולות של זעיר אנפין
 15. בנין הנוקבא דז"א
 16. ג' העולמות בריאה יצירה עשיה

Tell Your Friends About 'תלמוד עשר הספירות - ז' כרכים'

תלמוד עשר הספירות - ז' כרכים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר תלמוד עשר הספירות - ז' כרכים תמונה שניה- הספר תלמוד עשר הספירות - ז' כרכים

תלמוד עשר הספירות - ז' כרכים

Add To Cart Price: 449 ₪

Customers who purchased the book "תלמוד עשר הספירות - ז' כרכים", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout