Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

רפואה וחיים - רבי חיים פלאג'י

הספר רפואה וחיים, רבי חיים פלאג'י, 240 עמודים, כריכה קשה. הספר רפואה וחיים בצירוף הספר הרופא המנוסה - שני ספרים יקרים מפז הכוללים רפואות בדוקות ומנוסות ודברים נפלאים ומועילים לכל.

אודות הספר רפואה וחיים

ספר 'רפואה וחיים' מאת ר' חיים פלאג'י הכולל תפילות וסגולות יקרות רבות ומועילות לרפואת הנפש והגוף אוצר כלי חמדה.

נדפס לראשונה ע"י המחבר בשנת תרל"ד ועתה יוצא במהדורה חדשה ומפוארת.

בסופו של הספר רפואה וחיים - העוסק בענייני רפואות וסגולות. נדפס ספר נוסף והוא "הרופא המנוסה" הכולל רפואות שוות לתחלואים שונים.

אודות מחבר הספר רפואה וחיים

הרב חיים פלאג'י (י"ז בטבת ה'תקמ"ח (1788) - י"ז בשבט ה'תרכ"ח (1869)) מגדולי האחרונים. רב, פרשן, פוסק ומקובל. מכונה החבי"ף.

הרב חיים פלאג'י (פלאצ'י) נולד באיזמיר, לקאלי קאדין ולרבי יעקב פלאג'י. סבו מצד אמו היה רבי יוסף רפאל בן חיים חזן מחבר ספר "חקרי לב" אשר בערוב ימיו עלה לארץ ישראל ושימש בה כראשון לציון.

בשנת ה'תקס"ז (1807) בהיותו בן 19 התחתן רבי חיים, ובשנת ה'תקע"ג (1813) קיבל את הסמכתו ל"החכם השלם" על ידי סבו רבי רפאל יוסף.

כל ימי חיי אביו, רבי יעקב, לא נאות רבי חיים לקבל עליו תפקיד ציבורי, ורק בשנת ה'תקפ"ח (1828) קיבל עליו להיות דיין בבית דין וראש ישיבת "בית יעקב רבי"  באיזמיר.

בשנת ה'תקצ"ז (1837) נתמנה רבי חיים לאב בית דין הגדול באיזמיר שמנה 45 רבנים, ובשנת ה'תרט"ו (1857) התמנה למשרה הרמה היותר באיזמיר "חכם באשי" (רב ראשי), ולאחר כשנה אף אושר מינויו על ידי הסולטאן עבד אלמגי'ד הראשון באישור מלכותי "נישאן" ובכך ניתנו לו סמכויות לשפוט, להוציא לפועל את פסקיו,  והופקדה בידיו שלטונה של הקהילה היהודית כולה.

רבי חיים היה ידוע כאוהב שלום ורודף שלום ופעל רבות כדי להרבות את האחדות בארצו ובקהילתו וכן פעל רבות לשפר ולחזק את קהילתו.

בשנת ה'תרכ"ח (1868) בחג שמחת תורה בשעת קריאת התורה קרא רבי חיים את הפסוק "וימת שם משה" ופרץ בבכי, בשעה זו הבינו אנשי קהילתו כי ימיו קרובים ופרצו אף הם בבכי מר, ואכן ביום י"ז שבט, יום לאחר שסיים את ספרו "ברכת מועדיך לחיים" נפטר רבי חיים מרעלת דם, בשיבה טובה.

הספר רפואה וחיים מצטרף לספריו הרבים של הרב חיים פלאג'י ובינהם: כף החיים, רוח חיים - על סדר השלחן ערוך, רחמים לחיים, תוכחת חיים - תוכחות מוסר על סדר חמישה חומשי תורה, ועוד רבים אחרים.. 

Tell Your Friends About 'רפואה וחיים - רבי חיים פלאג'י'

Back To Stock
רפואה וחיים - רבי חיים פלאג'י
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר רפואה וחיים - רבי חיים פלאג'י תמונה שניה- הספר רפואה וחיים - רבי חיים פלאג'י

רפואה וחיים - רבי חיים פלאג'י

Add To Cart Price: 54 ₪

Customers who purchased the book "רפואה וחיים - רבי חיים פלאג'י", were also interested in the following:

כף החיים - פלאג'י

כף החיים - פלאג'י

Add To Cart Price: 59 ₪
שרשי הים חלק א

שרשי הים חלק א

Add To Cart Price: 89 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout