Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

עד הגל הזה

   Publisher: חברת אהבת שלום

עד הגל הזה- ענין יום ל"ג בעומר הילולא דרשב"י

הרב יעקב הלל

מאמרים ולימודים בעניני ל"ג בעומר ההילולא דרשבי וספרו הזהר הקדוש ומסתעף לבאר הקדמות בחכמת הקבלה. מסתעף גם לבאר הרבה הקדמות נחוצות בענין חכמת הקבלה והם דברים השווים לכל נפש שראויים לקבוע בהם עיון ביום ל"ג בעומר להיותם משבחי הרשב"י ותורתו לעורר זכותו וזכות תורתו. לעורר זכותו וזכות תורתו על כל ישראל ויועילו מאוד אל חפצים למלאות את ידם להכנס אל הקודש פנימה במושגי לימוד תורת הנסתר.

עד הגל הזה- ענין יום ל"ג בעומר הילולא דרשב"י

הרב יעקב הלל

 

Tell Your Friends About 'עד הגל הזה'

עד הגל הזה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר עד הגל הזה

עד הגל הזה

Add To Cart Price: 69 ₪

Customers who purchased the book "עד הגל הזה", were also interested in the following:

היכל השם

היכל השם

Add To Cart Price: 60 ₪
אוצר החלומות

אוצר החלומות

Add To Cart Price: 69 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout