Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ספר יצירה - השלם

   Publisher: הפצת אור התורה

ספר יצירה - הפצת אור התורה, כריכה קשה ומהודרת. החיבור העברי העתיק, שנודעת לו משמעות רבה בעולם המיסטיקה והקבלה, וזכה לפירושים מגוונים על ידי גדולי חכמי היהדות לאורך הדורות, במהדורה חדשה. שפתו ואופיו של הספר ייחודית כל-כך עד שאין לו מקבילה והוא נחשב במחקר לסוגה של ספר אחד. 

חכמי הדורות רובם ככולם הזהירו כי מי שלא "מילא כריסו ש"ס ופוסקים" (כלומר שאינו בקיא בתלמוד ובהלכה) חסר את הכלים הנדרשים כדי להבין אפילו דבר מן הספר המיוחד, ולא זאת בלבד אלא שמסתכן בהיזק, כגון שגעון ודמיונות שווא, הנובעים מהוצאת דברים ברומו של עולם מהקשרם.

מחבר ספר היצירה

במסורת היהודית מייחסים את ספר היצירה לאברהם אבינו (וכך מופיע בכל המהדורות המודפסות של הספר). אך יש מסורת המייחסת את חיבור הספר לאדם הראשון ואברהם אבינו העלה אותו על הכתב. מסורת יהודית אחרת מייחסת אותו לרבי עקיבא, רס"ג בהקדמתו לפירוש ספר יצירה אומר כי את עיקר הרעיון המחשבתי שבספר הבין אברהם אבינו, והוא נמסר בע"פ עד זמן כתיבת המשנה בערך, ובסביבות תקופה זו נכתב ספר יצירה. 

 

Tell Your Friends About 'ספר יצירה - השלם'

ספר יצירה - השלם
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר ספר יצירה - השלם

ספר יצירה - השלם

Add To Cart Price: 146 ₪

Customers who purchased the book "ספר יצירה - השלם", were also interested in the following:

פירוש ספר יצירה

פירוש ספר יצירה

Add To Cart Price: 39 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout