Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ספר הברית השלם - הוצאת יריד הספרים

ספר הברית השלם לר' פנחס אליהו הורביץ הינו חיבור תורני רחב יריעה הכולל נושאי אמונה, הלכה, מוסר, קבלה, טבע, פילוסופיה, מדע, וטכנולוגיה. הספר מהווה מעין אנציקלופדיה יהודית למדעי הטבע, הנפש, הפילוסופיה והאמונה.

 

אודות ספר הברית השלם

מטרתו המוצהרת המקורית של המחבר הייתה לכתוב ספר הכנה מקדים המבאר את החלק השלישי שבספר "שערי קדושה", שכתב הרב המקובל האלקי ר' חיים ויטאל, תלמידו של האר"י, "אשר בו מורה דרך ישר לעם הקודש עד שכל אדם מישראל יכול שיעלה ויבא ויגיע למדרגת רוח הקודש (יהדות), אפילו בזמן הזה ובחוצה לארץ".

הספר נדפס לראשונה בעילום שם בשנת ה'תקנ"ז תחת הכותר ספר הברית, והפך מיד לרב מכר בקרב עם ישראל. החל מהמהדורה השנייה והמורחבת שהודפסה בשנת ה'תקס"ז שונה שמו לספר הברית השלם. מאז הופעתו הראשונה הודפס הספר למעלה מ-36 פעם בבתי דפוס שונים באירופה, ארצות הברית וישראל, ואף תורגם ליידיש וללאדינו, והוא משמש כמקור ואסמכתא לרבנים, פוסקי הלכות, חוקרים ומחברי ספרים, בכל רחבי העולם.

במהלך כתיבת ספר הברית השלם– שנמשך כעשר שנים, תוך כדי מסעות ברחבי אירופה וביקור במספר קהילות יהודיות – המחבר מחליט לא רק להתמקד בנחוץ להבנת החלק השלישי של ספר "שערי קדושה", אלא מייעד את ספרו גם לשתי מטרות עיקריות נוספות. האחת, לחזק את אמונת אחיו היהודים ו"לקרבם לעבודת ה', לתורתו יראתו ואהבתו, ולדבקה בו בשמחה רבה, ולהאמין בו כפי המסורה". והשנייה, ללמדם בתמצית על עולם הטבע, ידיעות הנחוצות להבנת ספר "שערי קדושה", ועל-מנת "שידע האדם כמה גדולים מעשה ה' בסתרי הטבע". בעניין עולם הטבע הוא מרחיב מאד ומוסיף גם דברים בנושאי פילוסופיה, מדע וטכנולוגיה, "כי ראוי ונכון מאד לכל איש ישראל שיהיה לו יד בכל החכמות כולם, גם אותם אשר אינם נצרכים להגעת התכלית המיוחד ליהודים, כדי שלא יהיה כְּסוּס כְּפֶרֶד אֵין הָבִין בחכמות הטבע והעולם, למען אשר לא יבוש כי ידבר את חכמי הגויים בשער. והוא קידוש ה', שלא יאמרו הגויים: הן עַם ה' אלה כולם טפשים וסכלים, אֵין אִתָּם יוֹדֵעַ בשום חכמה וְלֹא עַם בִּינוֹת הוּא. כל זה, אם לומד אותם מתוך ספרי הקודש המלאים עם זה יִרְאַת ה', לא הלומד אותם מתוך ספרי הגויים בכתבם ובלשונם".

 

אודות מחבר ספר הברית השלם

מחבר ספר הברית השלםהוא הרב והמקובל ר' פנחס אליהו הורביץ, שנולד בלבוב ביום ב' באייר ה'תקכ"ה, לאביו ר' מאיר ולאימו יענטה ילידי וילנה. בילדותו ונעוריו התגורר יחד עם משפחתו בבוצ'אץ', שם גם התחיל לכתוב את ספרו העיקרי ספר הברית השלם. להשלמת והדפסת הספר הזה נדד למעלה מעשר שנים ברחבי אירופה המרכזית ואירופה המערבית, ולבסוף התיישב בקרקוב שם נפטר ביום שבת ד' חול המועד פסח ה'תקפ"א.

ר' פנחס אליהו הורביץ כתב חיבורים תורניים נוספים: (א) "טעם עצו" – פירוש לספר "משנת חסידים" שכתב ר' עמנואל חי ריקי; (ב) "מצוות טובים" – דיון על טעמי המצוות; (ג) "בית היוצר" – פירוש ל"ספר יצירה"; (ד) "מטמוני מסתרים" על צירופי אותיות; (ה) פירוש לספר "חיי העולם הבא".‏

 

 

Tell Your Friends About 'ספר הברית השלם - הוצאת יריד הספרים'

ספר הברית השלם - הוצאת יריד הספרים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר ספר הברית השלם - הוצאת יריד הספרים תמונה שניה- הספר ספר הברית השלם - הוצאת יריד הספרים

ספר הברית השלם - הוצאת יריד הספרים

Add To Cart Price: 60 ₪

Customers who purchased the book "ספר הברית השלם - הוצאת יריד הספרים", were also interested in the following:

דעת ותבונה

דעת ותבונה

Add To Cart Price: 95 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout