Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מעבר יבק - חדש - כתב מרובע

 

מעבר יבק - רבי אהרן ברכיה ממודינא

באותיות מרובעות. כתב חדש!!!!!!!!!!!!!!!

סדר חדש! סדר חדש! סדר חדש! סדר חדש!

מַעֲבַר יַבֹּק הוא ספר שחיבר אהרן ברכיה מודינא והודפס לראשונה במנטובה בשנת 1626. בספר 112 פרקים (בגימטריה: "יבק"), הכוללים, בין השאר, תפילות וטקסים המיועדים לחולה, בני משפחתו והסובבים אותו במשך מחלתו, יציאת נשמתו וקבורתו.

בספר יש ביטוי לפחדיו של החולה מן המוות ואת תקוותו להירפא, כמו ההיבט המציאותי של הסובבים אותו בהקשר לתהליך אותו הוא עובר, שלרוב איננו הפיך. הספר אינו חיבור הלכתי במובן המקובל של המילה, אך למרות זאת הייתה, ועדיין יש לו השפעה אדירה בשדה הפסיקה בתחום אחרית ימיו של יהודי.

 

 

 

Tell Your Friends About 'מעבר יבק - חדש - כתב מרובע'

מעבר יבק - חדש - כתב מרובע
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מעבר יבק - חדש - כתב מרובע תמונה שניה- הספר מעבר יבק - חדש - כתב מרובע

מעבר יבק - חדש - כתב מרובע

Add To Cart Price: 69 ₪

Customers who purchased the book "מעבר יבק - חדש - כתב מרובע", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout