Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מחול לצדיקים - מחלוקת על תכלית הבריאה

מהי תכלית הבריאה? שאלה זו – אשר נשמעת יומרנית - אכן נדונה בספרי הקבלה, וזכתה ליותר מתשובה אחת.

למעשה, מתהלכות בספרות הקבלה שתי תשובות עיקריות: ”בגין דישתמודעון ליה" כלשון הזוהר, (”כדי שיתוודעו לו“) ו“טבע הטוב להיטיב.

הרמח"ל - ”איש הרנסאנס“ לפי מסורת חכמי איטליה, נקט בטעם האחרון ודבק בו בכל חיבוריו. לעומתו, רבי אייזיק מהומל, מגדולי מקובלי חסידות חב“ד ופרשניה, טען ”שזהו רק סברת הפילוסופים“.

במחקר הנוכחי, בצלאל נאור, חוקר הקבלה והחסידות לאסכולותיהן ולשלוחותיהן, בולש אחרי מקורות שתי הסיבות הנ“ל, וכיצד התפתחו והשתלשלו במשך הדורות. בדרך הילוכו, הינו נפגש עם מקובלים משני מחנות: פשטנים ומסבירים. לקורא, ממתינות הפתעות מלוא-חפניים.

Tell Your Friends About 'מחול לצדיקים - מחלוקת על תכלית הבריאה'

מחול לצדיקים - מחלוקת על תכלית הבריאה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מחול לצדיקים - מחלוקת על תכלית הבריאה תמונה שניה- הספר מחול לצדיקים - מחלוקת על תכלית הבריאה

מחול לצדיקים - מחלוקת על תכלית הבריאה

Add To Cart Price: 70 ₪

Customers who purchased the book "מחול לצדיקים - מחלוקת על תכלית הבריאה", were also interested in the following:

ברית מנוחה

ברית מנוחה

Add To Cart Price: 59 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout