Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מבוא לקבלה

 

מבוא לקבלה - משה חלמיש


הספר כולל שני חלקים:
הראשון עוסק בעולמו של המקובל כאישיות חיה - הסגולות הנדרשות ממנו, הישגים וסיכונים, מקורות הגילויים ועוד.
החלק השני עוסק במשנתה של הקבלה בנושאים מרכזיים, בין היתר: ספירות, טוב ורע, בריאת העולם, תורה ומצוות, הנפש והגילגול וכן הלאה.

הדיונים מקיפים אישים ושיטות, בהסתמך על ממצאי המחקר המדעי. תוך כדי כך נמסרים פרטים הסטוריים וביבליוגרפים המקילים על ההתמצאות, וכן עניינים שבאורח-חיים, שנבעו מן התפיסה הקבלית.

המחבר, פרופסור משה חלמיש, ראש הקתדרה לחקר הקבלה ע"ש הרב ד"ר אלכסנדר שפרן באוניברסיטת בר-אילן, מכהן בה כפרופסור לקבלה ועורך מטעמה את "דעת", כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה. ערך ופירסם ספרים ומאמרים רבים בנושאי קבלה וחסידות.

Tell Your Friends About 'מבוא לקבלה'

מבוא לקבלה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מבוא לקבלה תמונה שניה- הספר מבוא לקבלה

מבוא לקבלה

Add To Cart Price: 65 ₪

Customers who purchased the book "מבוא לקבלה", were also interested in the following:

New
דורשי יחודך - חלק ב

דורשי יחודך - חלק ב

Add To Cart Price: 89 ₪
בעל מתוק מדבש

בעל מתוק מדבש

Add To Cart Price: 69 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout